OSIRIS

Hoe wordt een vrij veld aangemaakt?

Updated on

Doel: Het aanmaken van nieuwe vrije velden. De aanmaak van nieuwe vrije velden is eenduidig vorm gegeven zoals de aanmaak van andere nieuwe regels op andere plaatsen in OSIRIS.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers met uitgebreide rechten zoals key-users of functioneel beheer.

Ga naar: Beheer > Referentietabellen > Algemeen > Cursus

Ga naar: Beheer > Referentietabellen > Algemeen > Cursus

In het linker menu staan de mogelijke vrije velden. Bovenstaand scherm wordt getoond als je op Vrije velden > Cursus klikt. In dit voorbeeld maken we een nieuw vrij veld aan bij cursus.

  1. Voor de aanmaak van vrije velden, maak je eerst een nieuwe rubriek aan, door op het groene [+] te drukken. Hierdoor krijg je een nieuwe rij, die je vult met een rubrieknaam en  omschrijving. Aanvullende opties voor deze rubriek staan op dezelfde rij zoals bijv. of de rubriek eenmalig of meermalig vastgelegd mag worden, of de rubriek zichtbaar moet zijn in OSIRIS student, of de rubriek meegekopieerd moet worden naar een nieuwe cursuscode en of de rubriek nog actueel is. Deze opties leg je dus vast voor alle vrije velden onder deze rubriek.
  2. Vervolgens bepaal je welke vrije velden bij deze rubriek horen, maak voor elk vrij veld een nieuwe rij met het groene [+]. Geef aan of de vrije velden van een bepaald gegevenstype en uniek moeten zijn. Je kunt ook volgnummers meegeven en aangeven of de vrije velden nog steeds actueel zijn.
  3. Bepaal of er toegestane waarden vooraf bepaald moeten worden, maak voor elke toegestane waarde een nieuwe rij met het groene [+]. De toegestane waarden worden aan de eindgebruiker getoond als een "list of values".
  4. Klik op de knop  [opslaan]
Previous Article Welke soorten vrije velden zijn er?
Next Article Hoe wordt een vrij veld vastgelegd bij een student? (individueel en groepsgewijs)