OSIRIS

Hoe wordt een vrij veld vastgelegd bij een student? (individueel en groepsgewijs)

Updated on

Doel: Het vastleggen van een vrij veld bij een student. Dit kan o p2 manieren:

A: Individueel in het scherm [studentgegevens]

B: Groepsgewijs in het scherm [registreer vrije velden]

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor alle medewerkers die vrije velden mogen vastleggen bij studenten.

A: Individueel: Ga naar: student > student > studentgegevens > vrije velden

A: Individueel: Ga naar: student > student > studentgegevens > vrije velden
 1. Selecteer een student en kies voor de detailgegevens van de student.
 2. Ga naar het subscherm [vrije velden].
 3. Kies rechts in beeld voor knop [+ Toevoegen vrije velden]. Afhankelijk van je autorisatie kun je kiezen uit een rubriek, een bijbehorend vrij veld en kun je ook de inhoud van het vrije veld toevoegen.

Vul de waarde van de vrije velden

Vul de waarde van de vrije velden
 1. De rubriek wordt vet gedrukt, het vrije veld wordt daaronder getoond.
 2. Indien er er vooraf bepaalde toegestane waarden zijn gedefinieerd, dan wordt een "list of values" getoond met de mogelijkheden om het vrije veld te vullen.
 3. In bovenstaand voorbeeld wordt de afstudeerrichting van de student vastgelegd.
 4. Sla de wijzigingen op met de knop [Opslaan]

B: Groepsgewijs: Ga naar: Student > Student > Registreer vrije velden

B: Groepsgewijs: Ga naar: Student > Student > Registreer vrije velden
 1. Selecteer studenten of een groep studenten.
 2. Selecteer de studenten waarvoor je groepsgewijs vrije velden wilt registreren (Ctrl+ klik per regel aan of Ctrl+A om alle regels te selecteren)
 3. Klik op de knop [acties: registreer vrij velden]  

Vul de waarde van de vrije velden

Vul de waarde van de vrije velden
 1. Er verschijnt een pop-up scherm waarin je kunt kiezen welke rubriek en welk vrij veld je wilt registreren.
 2. Tevens kun je direct de inhoud van het vrije veld vullen bij deze groep studenten. Bij sommige velden zijn de toegestane waarden vantevoren bepaald en krijg je een "list of values" Je krijgt een mutatieverslag met eventuele waarschuwingen of fouten na deze actie. Je hoeft niet meer op te slaan. Afhankelijk van je autorisatie kun je bepaalde vrije velden zien en/of registreren bij studenten.
Previous Article Hoe wordt een vrij veld aangemaakt?
Next Article Hoe wordt een vrij veld vastgelegd bij een cursus?