OSIRIS

Hoe kan de waarde van een vrij veld worden aangepast? (individueel en groepsgewijs)

Updated on

Doel: Het wijzigen van de waarde van een vrij veld bij een student. Dit kan op 2 manieren:

A: Individueel in het scherm studentgegevens

B: Groepsgewijs in het scherm registreer vrije velden. Het nut van groepsgewijs vullen van de waarde in vrije velden is afhankelijk van de inhoud en hoeveel studenten hetzelfde vrije veld hebben.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor alle medewerkers die vrije velden mogen bewerken bij studenten.

A: Individueel: Ga naar: student > student > studentgegevens > vrije velden

A: Individueel: Ga naar: student > student > studentgegevens > vrije velden
  1. Selecteer de student, ga naar [Vrije velden].
  2. Ga naar de waarde in het vrije veld en wijzig deze.
  3. Pas als je op [opslaan] drukt, zal het vrije veld met inhoud werkelijk gewijzigd worden.

B: Groepsgewijs: Ga naar: student > student > registreer vrije velden

B: Groepsgewijs: Ga naar: student > student > registreer vrije velden
  1. Selecteer een groep studenten.
  2. Selecteer de studenten waarvoor je groepsgewijs vrije velden wilt wijzigen (Ctrl+ klik per regel aan  of  Ctrl+A om alle regels te selecteren) De gesecteerde studenten zijn herkenbaar aan de groene regels.
  3. Kies voor de actie [wijzig inhoud vrije velden

Je krijgt een pop-up scherm waarin je selecteert bij welk vrij veld je de waarde wilt wijzigen. Er verschijnt een mutatieverslag van de wijziging met waarschuwingen of foutmeldingen. je hoeft niet meer op te slaan maar sommige foutmeldingen moeten opgelost worden. Afhankelijk van je autorisatie zie je meer of minder vrije velden of bepaalde waarden die je mag invullen.

Previous Article Hoe wordt een vrij veld zichtbaar en wijzigbaar gemaakt in OSIRIS Student?
Next Article Hoe kan een of meerdere vrije velden worden verwijderd, bij een student?