OSIRIS

Hoe kan een of meerdere vrije velden worden verwijderd, bij een student?

Updated on

Doel: het verwijderen van vrije velden bij een student kan individueel in het scherm studentgegevens en groepsgewijs in het scherm registreer vrije velden.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor alle medewerkers die vrije velden mogen bewerken bij studenten.

Ga naar: student > student > studentgegevens > Vrije velden (individueel)

Ga naar: student > student > studentgegevens > Vrije velden (individueel)
  1. Selecteer de student, ga naar de vrije velden van de student.
  2. Ga naar het kruisje achter het te verwijderen vrije veld.
  3. Pas als je op "opslaan" drukt, zal het vrije veld met inhoud werkelijk verwijderd worden.

Actie: verwijder vrije velden

Actie: verwijder vrije velden
  1. Selecteer een groep studenten.
  2. Selecteer de studenten waarvoor je groepsgewijs vrije velden wilt verwijderen (Ctrl+ klik per regel aan  of  Ctrl+A voor selecteer alle regels)
  3. Ga naar acties  en klik op verwijder vrije velden
  4. Selecteer in het pop-up scherm welk vrij veld je wilt verwijderen. Let op: ook de inhoud wordt verwijderd.
Previous Article Hoe kan de waarde van een vrij veld worden aangepast? (individueel en groepsgewijs)
Next Article Hoe wordt een vrij veld op opleidingsniveau toegevoegd aan een student?