OSIRIS

Hoe wordt collegegeld/premastervergoeding ingericht ?

Updated on

De collegegelden en premastervergoeding voor reguliere inschrijvingen kunnen ingericht worden zodra de gegevens bekend zijn. Het betreft de inrichting van menu 3.5.10; 3.5.11; 3.5.12; 3.5.13; 3.5.14; 3.5.15; 3.5.16; 3.5.17 en 3.5.18. De inrichting moet in elk geval gedaan zijn voordat de betalingsperiode in Studielink wordt opengesteld. Osiris kan dan aan de hand van deze inrichting, de gegevens van DUO (behaalde graden en nationaliteitseisen) die middels een Indicatie Soort Collgegeld (ISC) worden ontvangen en de opleiding van de aanmelder/student, bepalen wat de hoogte van de vordering is voor het betreffende collegejaar. De tabellen worden ingericht op verzoek van de Centrale Studentenadministratie (CSA) en wordt ingericht op basis van wet- en regelgeving zoals de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) en de Regeling Inschrijving.

Ga naar Beheer > Referentietabellen > Student Inschrijven > Collegegeld > Collegegeldtypes (menu 3.5.13)

Ga naar Beheer > Collegegeld > Collegegeldtypes

In deze tabel staan de verschillende 'labels' waarmee de verschillende soorten collegegeld onderscheiden worden van elkaar. Deze labels zijn nodig bij de inrichting van de eigenlijke collegegeldtabel (menu 3.5.10).

Het type WETTELIJK is voor studenten die voldoen aan de nationaliteitseis (EER-nationaliteit) én nog geen graad hebben behaald voor de fase van inschrijving in de periode vanaf 1991. Het te vragen bedrag wordt voorgeschreven door het ministerie van OCW. Het wettelijke tarief voor voltijd is altijd één vaststaand bedrag. Het deeltijd wettelijk tarief heeft een ondergrens en mag nooit meer zijn dan het voltijd wettelijk tarief. Het ministerie van OCW schrijft deze ondergrens voor. Bij de Radboud Universiteit is het deeltijd wettelijk tarief gelijk aan het voltijd wettelijk tarief. Als er wel een afwijkend deeltijd wettelijk tarief zou komen bij de Radboud Universiteit dan moet een nieuw collegegeldtype daarvoor worden ingericht.

Begint het collegegeldtype met I_% dan gaat het om een instellingscollegegeld, een tarief dat in de Regeling Inschrijving door het cvb is vastgesteld. Het gaat dan altijd om studenten die niet voldoen aan de eisen bij het type WETTELIJK.

Sinds collegejaar 2018-2019 is voor studenten die het eerste jaar in het Hoger Onderwijs inschrijven het verlaagd wettelijk collegegeld van toepassing. Studenten die voor dit tarief in aanmerking komen betalen de helft van het wettelijke tarief. Het verlaagd wettelijk tarief wordt niet met een bedrag in Osiris vastgelegd. De berekening van de helft wordt automatisch door de applicatie gedaan. Als de helft van het wettelijk tarief op twee decimalen uitkomt zorgt de leverancier van Osiris ervoor dat de afronding op een juiste manier voor dat betreffende collegejaar wordt ingeregeld.

Begint het collegegeldtype met O_% dan gaat het om een overgangsregeling. Een overgangsregeling wordt ingriecht nadat een overgangsregeling door het cvb is vastgesteld. Tot op heden zijn overgangsregeling alleen van toepassing geweest op instellingstarieven.

Begint het collegegeldtype met T_% dan is er een afwijkend tarief van toepassing zoals bij inschrijvingen in de Educatieve Module of voor een Post-initieële master.

INCASSOK. is het collegegeldtype dat alleen gevraagd wordt aan studenten die een gespreide incassomachtiging hebben gekozen. De hoogte van het bedrag wordt door het ministerie van OCW gemaximeerd.

Alleen als een collegegeldtype op Actueel = Ja staat, kan dat collegegeldtype gebruikt worden bij de inrichting van menu 3.5.10.

Ga naar Beheer > Referentietabellen > Student Inschrijven > Collegegeld > Incassotermijnen (menu 3.5.16)

Ga naar Beheer > Collegegeld > Incassotermijnen

Het aantal termijnen worden in de Regeling Inschrijving (vastgesteld door het cvb) vastgelegd. De daadwerkelijke data worden door de afdeling CFA in samenspraak met de CSA vastgelegd.  Per collegejaar (1) worden de termijn vastgelegd. De eerste keer dat er voor het betreffende collegejaar geïnd zal wroden leg je vast als termijn 1 alle volgende termijnen krijgen elk een eigen regel (2), vervolgens leg je vast in welke maand de termijn geïnd (kalendermaandtelling) zal worden (3), vervolgens leg je vast wat de vervaldatum naar het financiele systeem is (4) en wat de werkelijke incassodatum gaat zijn (5). Deze incassodata wordt ook doorgegeven aan Studielink en wordt daar zichtbaar als aanmelder/student aangeeft met een machtiging te willen betalen.

Ga naar Beheer > Referentietabellen > Student Inschrijven > Collegegeld > Boekperiodes (menu 3.5.12)

Ga naar Beheer > Collegegeld > Boekperiodes

Deze tabel moet ingericht zijn vóórdat de collegegeldtabel (menu 3.5.10) ingericht kan worden. De datum is altijd de laatste dag van iedere maand.

Ga naar Beheer > Referentietabellen > Student Inschrijven > Collegegeld > Grootboekrekeningen

Ga naar Beheer > Collegegeld > Boekperiodes

Per collegejaar moeten ook de grootboekrekeningen ingericht worden. In principe zijn deze elk collegejaar hetzelfde tenzij CSA doorgeeft dat er een aanpassing is. De gegevens van het vorige collegejaar kunnen worden overgenomen waarbij alleen het collegejaar anders is.

Ga naar Beheer > Referentietabellen > Student Inschrijven > Collegegeld (menu 3.5.10)

Ga naar Beheer > Collegegeld

De handigste manier om een nieuw studiejaar in te richten, is om de Actie 'kopieer collegegelden naar volgend collegejaar' uit te voeren. Pas vervolgens de bedragen aan, aan wat er in de regeling Aanmelding en Inschrijving staat. Laat daarna de termijn bedragen opnieuw door Osiris berekenen (Actie ???). let op dat je gelijk daarna de incassotermijnen goed verdeeld. wij kennen 12 termijnen > september is termijn 1, augustus is termijn 12. In de eerste termijn kan een ander bedrag staan dan in de overige termijnen. Dit heeft te maken met afrondingen van bedragen. De incassokosten worden pas op het tabblad debiteur aan de student toegekend op basis van de betaalwijze, niet hier al in de bedragen meerekenen. Klik op het > in de eerste kolom om de inrichting te zien van een collegegeldtype.

Detail inrichting van colleggeldtype

Detail inrichting van colleggeldtype

De inrichting kent de volgende stappen:

  1. Vink aan of het collegegeldtype voor Voltijd (V), Deeltijd (D) en/of Duaal (L) geldt;
  2. Vink aan voor welke examentypes het collegegeldtype geldig is: BA (bachelor), BY (bijvak bachelor), HR (HBO minor), MA (master), ML (master RDA-lerarenopleiding), MP (master post-initieel), MY (bijvak master) en/of PB (propedeuse bachelor);
  3. Vink aan welke categorie nationaliteit geldig is voor dit collegegeldtype: EER (nationaliteit EU landen, Noorwegen, Zwitserland, Suriname, Ijsland), NIET-EER + STUDIEFNC (niet-eer nationaliteit maar in osiris geregistreerde studiefinanciering van DUO) en/of NIET-EER;
  4. Woonplaats is een criterium dat is vervallen. Daarom hier Alle aanvinken;
  5. Vink aan wat betreft de fase van inschrijving rekening gehouden moet worden voor het collegegeldtype met een behaalde graad (GRAAD-BEHAALD) of niet (GRAAD-NOG-NIET-BEHAALD). De categorie LANGSTUDEERDER is niet meer van toepassing;
  6. Het bedrag van dit collegegeldtype is geldig voor alle inschrijvingen op alle opleidingen, zodra de inschriijving / student aan de bovenstaande criteria voldoet. Indien een ander bedrag moet worden gerekend bij dezelfde criteria, kun je dat hier per opleiding aangeven. De gegevens die je moet invoeren is het CROHO nummer, dan verder per TABknop naar Collegegeldtype. geef daar het juiste collegegeldtype op voor deze opleiding. Alle andere velden worden opgehaald uit de osiris-opleidingentabel, de CROHO-opleidingentabel en het bedrag bij het colleggeldtype elders in deze tabel.
  7. Indien er ook nog sprake is van een overgangsregeling voor dit type collegegeld bij deze criteria (geldig voor alle opleidingen!), dan is dit hier automatisch te regelen. daarbij wordt dan gekeken naar het opgevoerde studiejaar van  'eerste inschrijving' en het collgegeldtype dat je hier aangeeft. met andere woorden: stel dat je invoert 2011, type WETTELIJK, dan zal voor iedereen die begonnen is in of voor 2011 en onder I_BAG_EERG valt een vordering krijgen dat hangt aan het collegegeldtype WETTELIJK. Voor ons hebben we dit zo min mogelijk ingevuld, wij kennen nog andere voorwaarden voor een overgangsregeling.
Previous Article Hoe worden opleidingen ingericht?
Next Article Hoe worden de jaargebonden configuratieparameters ingericht?