OSIRIS

Hoe wordt de collegegeldtabel ingericht?

Updated

De collegegeldtabel moet in Osiris zijn ingericht vóór de betalingsperiode in Studielink wordt opengesteld. Osiris zal dan aan de hand van de inrichting van deze tabel, de gegevens van DUO (behaalde graden) en de gegevens van het verzoek tot inschrijivng van de student, gaan bepalen wat de hoogte van de vordering is voor het betreffende studiejaar. Deze tabel richt je in aan de hand van de WHW en de Regeling Aanmelding en Inschrijving.

Ga naar Beheer > Collegegeld > Collegegeldtypes

In deze tabel geef je verschillende 'labels' aan waarmee je de verschillende soorten collegegeld wilt onderscheiden van elkaar. Deze labels heb je nodig bij de inrichting van de eigenlijke collegegeldtabel.

Het type WETTELIJK is voor studenten die voldoen aan de nationaliteitseis (EER-nationaliteit) én nog geen graad hebben behaald voor de fase van inschrijving in de periode vanaf 1991. Het te vragen bedrag wordt voorgeschreven door het ministerie van OCW.

Begint het collegegeldtype met I_ of met INST dan gaat het om een instellingscollegegeld, een tarief dat uit de Regeling Aanmelding en Inschrijving komt. Het gaat dan altijd om studenten die niet voldoen aan de eisen bij het type WETTELIJK.

INCASSOK. is het collegegeldtype dat alleen gevraagd wordt aan studenten die een gespreide incassomachtiging hebben gekozen. De hoogte van het bedrag wordt door het ministerie van OCW gemaximeerd.

Bedenk welk collegegeldtype je nodig gaat hebben voor het komende studiejaar dat je gaat inrichten. Als een collegegeldtype op Actueel = Ja staat, moet je dat collegegeldtype ook gebruiken in je inrichting.

Ga naar Beheer > Collegegeld > Incassotermijnen

Ga naar Beheer > Collegegeld > Incassotermijnen

Vóórdat je per studiejaar de collegegeldtabel inricht moeten eerst de incassotermijnen bekend zijn. Osiris kent 12 termijnen (elke maand van het studiejaar is 1 termijn, waarbij september termijn 1 is), die verdeeld moeten worden over de incassodata. Wij kennen op dit moment 12 incassodata. Per studiejaar (1) krijg je dus 12 regels in deze tabel. Per regel geef je aan: welke incassotermijn het is (2), in welke maand deze termijin wordt geïnd (kalendermaandtelling) (3), wat de vervaldatum naar het financiele systeem is (4) en wat de werkelijke incassodatum gaat zijn (5). Deze laatste datum kun je ook zichtbaar laten zijn in de digitale machtiging in Studielink, afhankelijk van de inrichting in de betaalmodule Studielink.

Ga naar Beheer > Collegegeld > Boekperiodes

Ga naar Beheer > Collegegeld > Boekperiodes

Ook in te richten vóórdat je de collegegeldtabel kunt inrichten is de tabel met boekperiodes. De laatste dag van iedere maand moet hier worden ingevoerd als boekperiode.

Ga naar Beheer > Collegegeld > Boekperiodes

Tot slot controleer je de grootboekrekeningen. Deze tabel wordt bij het kopieren van de collegegeldtabel naar het nieuwe stduiejaar ook mee gekopieerd. Ingeval van wijzigingen kun je die dan daarna (laten) aanbrengen.

Ga naar Beheer > Collegegeld

De handigste manier om een nieuw studiejaar in te richten, is om de Actie 'kopieer collegegelden naar volgend collegejaar' uit te voeren. Pas vervolgens de bedragen aan, aan wat er in de regeling Aanmelding en Inschrijving staat. Laat daarna de termijn bedragen opnieuw door Osiris berekenen (Actie ???). let op dat je gelijk daarna de incassotermijnen goed verdeeld. wij kennen 12 termijnen > september is termijn 1, augustus is termijn 12. In de eerste termijn kan een ander bedrag staan dan in de overige termijnen. Dit heeft te maken met afrondingen van bedragen. De incassokosten worden pas op het tabblad debiteur aan de student toegekend op basis van de betaalwijze, niet hier al in de bedragen meerekenen. Klik op het > in de eerste kolom om de inrichting te zien van een collegegeldtype.

Detail inrichting van colleggeldtype

De inrichting kent de volgende stappen:

  1. Vink aan of het collegegeldtype voor Voltijd (V), Deeltijd (D) en/of Duaal (L) geldt;
  2. Vink aan voor welke examentypes het collegegeldtype geldig is: BA (bachelor), BY (bijvak bachelor), HR (HBO minor), MA (master), ML (master RDA-lerarenopleiding), MP (master post-initieel), MY (bijvak master) en/of PB (propedeuse bachelor);
  3. Vink aan welke categorie nationaliteit geldig is voor dit collegegeldtype: EER (nationaliteit EU landen, Noorwegen, Zwitserland, Suriname, Ijsland), NIET-EER + STUDIEFNC (niet-eer nationaliteit maar in osiris geregistreerde studiefinanciering van DUO) en/of NIET-EER;
  4. Woonplaats is een criterium dat is vervallen. Daarom hier Alle aanvinken;
  5. Vink aan wat betreft de fase van inschrijving rekening gehouden moet worden voor het collegegeldtype met een behaalde graad (GRAAD-BEHAALD) of niet (GRAAD-NOG-NIET-BEHAALD). De categorie LANGSTUDEERDER is niet meer van toepassing;
  6. Het bedrag van dit collegegeldtype is geldig voor alle inschrijvingen op alle opleidingen, zodra de inschriijving / student aan de bovenstaande criteria voldoet. Indien een ander bedrag moet worden gerekend bij dezelfde criteria, kun je dat hier per opleiding aangeven. De gegevens die je moet invoeren is het CROHO nummer, dan verder per TABknop naar Collegegeldtype. geef daar het juiste collegegeldtype op voor deze opleiding. Alle andere velden worden opgehaald uit de osiris-opleidingentabel, de CROHO-opleidingentabel en het bedrag bij het colleggeldtype elders in deze tabel.
  7. Indien er ook nog sprake is van een overgangsregeling voor dit type collegegeld bij deze criteria (geldig voor alle opleidingen!), dan is dit hier automatisch te regelen. daarbij wordt dan gekeken naar het opgevoerde studiejaar van  'eerste inschrijving' en het collgegeldtype dat je hier aangeeft. met andere woorden: stel dat je invoert 2011, type WETTELIJK, dan zal voor iedereen die begonnen is in of voor 2011 en onder I_BAG_EERG valt een vordering krijgen dat hangt aan het collegegeldtype WETTELIJK. Voor ons hebben we dit zo min mogelijk ingevuld, wij kennen nog andere voorwaarden voor een overgangsregeling.
Previous Article Hoe worden opleidingen ingericht?
Next Article Hoe worden de jaargebonden configuratieparameters ingericht?