OSIRIS

Hoe worden de jaargebonden configuratieparameters ingericht?

Updated on

Osiris kent een aantal parameters die je elk jaar moet nalopen voor je met de (her)inschrijving open gaat.

Beheer > beheer en mutatieverslagen > configuratieparameters

Beheer > beheer en mutatieverslagen > configuratieparameters

Kijk in ieder geval de parameters van de rubriek CENTRALE-INSCHR na of de gekozen waarden nog van toepassing zijn. De volgende parameters zijn van belang voor het (her) inschrijven:

- BEKOSTIGINGSCODE-NA-30-SEPTEMBER > de code die je hier aangeeft wordt dan automatisch toegekend als actiefcode 4 na 30 september komt voor inschrijvingen per 1 september. Deze inschrijvingen moet je doorlopen om te bepalen of je ze nog voor bekostiging mag of kunt aandragen bij DUO.

- COLLEGEGELD_OVERGANGS% > deze parameters beïnvloeden de werking van de collegegeldtabel en daarmee de hoogte van de vordering voor studenten.

- COLLEGEJAAR > de maand die je hier invoert is de maand waarin de defaultwaarde voor nieuwe inschrijvingen naar het nieuwe studiejaar gaat.

Overige parameters:

Beheer > beheer en mutatieverslagen > configuratieparameters

Beheer > beheer en mutatieverslagen > configuratieparameters

Als een student (nog) geen geldige inschrijving heeft (actiefcode 4) kun je met deze parameters bij inloggen in osiris-student de student een melding laten zien over de inschrijving.

Overige parameters:

Beheer > beheer en mutatieverslagen > configuratieparameters

Beheer > beheer en mutatieverslagen > configuratieparameters

Als een student zelf zijn pasfoto mag uploaden via Osiris stel je dat hier in.

 

Overige parameters:

Beheer > beheer en mutatieverslagen > configuratieparameters

Beheer > beheer en mutatieverslagen > configuratieparameters

Deze parameters beïnvloeden de wijze waarop je met gegevens uit Studielink om kan gaan.

Vooral MSG47-VERWERKEN-TOT is van belang > tot wanneer mag Osiris de digitale machtiging uit SL verwerken? Met name van belang is de deadline vor (her) inschrijven in relatie tot de deadline voor bekostiging (op dit moment 1 oktober).

Previous Article Hoe wordt collegegeld/premastervergoeding ingericht ?
Next Article Hoe wordt een persoon geverifieerd?