OSIRIS

Hoe worden studenten handmatig ingeschreven?

Updated on

Doel: Het handmatig inschrijven van een student op een opleiding. Dit kan voorkomen als de student zich niet via studielink aanmeld of kan aanmelden. Een voorwaarde om een student (handmatig) in te schrijven is dat aan alle inschrijfvoorwaarden is voldaan. De status van de inschrijving van de student is terug te vinden bij het 'Stoplicht' overzicht

Voor wie: Deze instructie zal voornamelijk gebruikt worden door medewerkers van een (centrale) studentenadministratie

Ga naar: > Student-Inschrijvingen CROHO> Inschrijvingen

Ga naar: > Student-Inschrijvingen CROHO> Inschrijvingen

1. Klik op 'Schrijf in voor opleiding'

 Let op:

  • Indien de student nog geen betaalwijze heeft opgegeven dan kan de betaalwijze worden aangegeven.
  • Indien de student wel de betaalwijze heeft doorgegeven (zie het menu debiteur en/of machtigingen) dan wordt de betaalwijze ter informatie getoond.
  • In dat geval kan de betaalwijze niet tijdens het inschrijfproces worden aangepast.

 

Previous Article Hoe worden studenten automatisch ingeschreven?
Next Article Hoe rappelleer je studenten die niet aan de inschrijfvoorwaarden voldoen?