OSIRIS

Hoe wordt een uitschrijvingsverzoek verwerkt (zowel SL, overlijden, financiële reden, ambtshalve, fraude)?

Updated on

Doel: Het uitschrijven van de student omdat deze daar zelf een verzoek toe heeft gedaan of vanwege redenen als overlijden, financiële reden, ambtshalve, fraude

Voor wie: Centrale Studenten Administratie medewerkers verantwoordelijk voor uitschrijving

Student > Inschrijvingen CROHO > Inschrijvingen

Student > Inschrijvingen CROHO > Inschrijvingen

Ga met het pijltje naar de detailgegevens van de opleiding waarvoor de student moet worden uitgeschreven. Als een student een verzoek tot uitschrijven doet zal dit zichtbaar worden in de velden onder 'Verzoek stoppen'. Het veld 'Verzoek stoppen gehonoreerd' zal echter nog op Nee staan. Om het verzoek te honoreren en de student van de opleiding uit te schrijven passen we dit veld aan naar Ja.

Controle afgegeven BBC

Controle afgegeven BBC

Controleer in het menu Inschrijven CROHO > BBC of er een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) is afgegeven. Als dit het geval is dan kan de inschrijving alleen worden beëindigd per het einde van het collegejaar. Om de student toch eerder uit te kunnen schrijven moet eerst het originele BBC door de andere onderwijsinstelling retour zijn gezonden. In het geval van overlijden van de student geldt dit niet, de inschrijving van de student kan dan per eerst mogelijke uitschrijfdatum worden beëindigd.

Afloopdatum aanpassen

Afloopdatum aanpassen

Pas de afloopdatum aan naar de door de student opgegeven einddatum en voer de betreffende beëindigingsreden in.

Uitschrijven bij overlijden

Uitschrijven bij overlijden

Ga naar: Studentgegevens > Personalia om de overlijdensdatum van de student in te voeren. Voer vervolgens de stap Afloopdatum aanpassen uit.

Uitschrijven wegens financiële reden, ambtshalve of fraude

Uitschrijven wegens financiële reden, ambtshalve of fraude

Bij uitschrijven wegens financiële reden, ambtshalve of fraude kan een blokkade in Osiris gezet worden om te voorkomen dat een student zich opnieuw kan aanmelden voor een opleiding. Ga hiervoor naar Studentgegevens > Personalia en voer bij 'Blokkade inschrijving' in of het een blokkade of waarschuwing betreft en wat de reden van de blokkade is. De rest van de uitschrijving kan gedaan worden zoals hierboven beschreven.

Previous Article Hoe worden aangeleverde examens verstuurd en verwerkt naar Bron-HO?
Next Article Actuele betaalwijze tijdens de (her)inschrijfperiode