OSIRIS

Hoe wordt een docent en vervanger aan een cursus gekoppeld?

Updated on

Voor wie: (Assistent) programmamakers.

Doel: Het koppelen van docenten aan cursussen om de namen van de docenten te tonen in de onderwijscatalogus, cijferinvoer door docenten mogelijk te maken en eventueel invoer van cursusinformatie door docenten mogelijk te maken.

Het koppelen van docenten kan op meerdere  manieren:

 1. Een docent snel aan een of meerdere cursussen koppelen vanuit het overzichtsscherm cursusaanbod (tabelweergave).
  Deze stap wordt hieronder beschreven.
 2. Een of meer docenten en/of vervanger(s) aan een cursus toevoegen en gelijk extra informatie over bereikbaarheid en feedback toevoegen
  Vanuit het detailscherm van een cursus.
 3. Snel een vervanger voor een docent aan meerdere cursussen koppelen
  Vanuit het overzichtsscherm cursusaanbod (tabelweergave)

 

Ga naar: menu 1.1 Onderwijs > Cursus > Aanbod

Om één of meerdere docenten of vervangers in één keer aan meerdere cursussen te koppelen ga je als volgt te werk:

 1. zoek de cursus(sen) op waar de docent aan moet worden toegevoegd ;
 2. selecteer de cursussen in het rechterdeel van het scherm ;
 3. kies bij acties de gewenste optie Koppel docent, Ontkoppel docent, Koppel vervanger van docent of Ontkoppel vervanger van docent.
 4. Er verschijnt een mutatieverslag met daarin de melding of de docent succesvol gekoppeld is aan alle geselecteerde vakken.

1. klik op het enkele groene plusje voor het (ont)koppelen van één docent of vervanger of op het dubbele groene plusje voor het (ont)koppelen van meerdere docenten of vervangers (je krijgt dat een zoekscherm om de docenten/vervangers te zoeken);
2. kies de rol van de docent. Met verschillende rollen kan één docent meerdere keren worden toegevoegd ;
3. klik op Koppel docent.

Er verschijnt een mutatieverslag met daarin de melding of de docent succesvol gekoppeld is aan alle geselecteerde vakken.
Extra informatie over beschikbaarheid van de docent, feedback en opmerkingen kunnen per cursus toegevoegd worden via het detailscherm van de cursu

Previous Article Hoe worden een of meer docenten en/of vervangers gekoppeld aan een cursus?
Next Article Hoe kan ik verzorgende onderdelen in bulk wijzigen?