OSIRIS

Hoe worden een of meer docenten en/of vervangers gekoppeld aan een cursus?

Updated on

Voor wie: (Assistent) programmamakers.

Doel: Het koppelen van docenten aan cursussen om de namen van de docenten te tonen in de onderwijscatalogus, cijferinvoer door docenten mogelijk te maken en eventueel invoer van cursusinformatie door docenten mogelijk te maken.

Ga naar: Onderwijs > Cursus > Aanbod

Ga naar: Onderwijs > Cursus > Aanbod

Om een of meerdere docneten te koppelen aan een cursus ga je als volgt te werk.

  1. Zoek de cursus op waar de docent aan moet worden toegevoegd.
  2. Klik op detailscherm openen.

Ga naar Docenten

Ga naar Docenten
  1. Klik voeg toe en selecteer de docent uit de lijst met waarden
  2. Of selecteer een groep docenten om toe te voegen
  3. Pas eventueel de Rol aan als de docent afwijkende rechten heeft
  4. Vul eventueel  het aantal belastinguren
  5. Kies zonodig een vervanger uit de lijst met waarden. De vervanger kan in OSIRIS Docent onder zijn eigen account inloggen en als vervanger resultaten invoeren, namens de docent. Indien elke docent wordt vernagen door dezelfde vervanger, zal dus achter elke docent dezelfde vervanger gekozen moeten worden.
  6. Vul eventueel de velden over bereikbaarheid en de wijze van feedback geven in. Deze informatie zal getoond worden in de onderwijscatalogus.
  7. Vermeld eventueel nog opmerkingen. Deze informatie wordt niet weergegeven in de onderwijscatalogus
  8. Sla de gegevens op.
Previous Article Hoe kunnen toetsgelegenheden bij definitieve cursussen worden toegevoegd en/of verplaatst?
Next Article Hoe wordt een docent en vervanger aan een cursus gekoppeld?