OSIRIS

Hoe wordt een vervanger voor een docent aan een cursus toegevoegd?

Updated on

Voor wie: (Assistent) programmamakers.

Doel: Het koppelen van een vervanger van een docent aan cursussen om cijferinvoer door een andere docent dan de oorspronkelijke docent mogelijk te maken.

Het koppelen van vervangers kan op twee manieren:

 1. Snel een vervanger voor een docent aan meerdere cursussen koppelen.
  Dit wordt hieronder beschreven.
 2. Een of meer docenten en/of vervanger(s) aan één cursus toevoegen en gelijk extra informatie over bereikbaarheid en feedback toevoegen.

 

Ga naar Onderwijs > Cursus > Aanbod

Ga naar Onderwijs > Cursus > Aanbod
 1. Zoek de cursus(sen) op waar de docent aan moet worden toegevoegd.
 2. Selecteer de cursussen in het rechterdeel van het scherm.
 3. Kies bij [ACTIES] de optie 'Koppel vervanger van docent'.

Om de vervanger van de geselecteerde curstssen te kiezen ga je als volgt te werk

 1. Kies de te vervangen docent uit de lijst met waarden.
 2. Kies de naam van de vervanger uit de lijst met waarden.
 3. Kies optioneel de Rol waarvoor de vervanging geldt. Aangezien een docent meerdere rollen kan hebben in OSIRIS, kan ervoor worden gekozen om de vervanging alleen voor een bepaalde rol te doen. In het scherm "Rollen medewerkers" is het mogelijk om per rol een aantal rechten aan te geven zoals bijvoorbeeld het recht om resultaten vast te leggen. Het is dus mogelijk om een vervanger aan te wijzen met beperkte rechten.    
 4. Klik [Koppel vervanger].

Er verschijnt een mutatieverslag met daarin de melding of de docent succesvol vervangen is bij alle geselecteerde vakken. Klik op [OK].

 

Previous Article Hoe kan ik verzorgende onderdelen in bulk wijzigen?
Next Article Hoe werkt de aanmelding voor verschillende werkvormgroepen in OSIRIS Student?