OSIRIS

Hoe worden ingangseisen voor een cursus ingericht? (Inclusief controle vooraf en achteraf)

Updated on

Doel: Het vastleggen van ingangseisen voor deelname aan een cursus of toets, zodat alleen studenten voor wie de cursus bedoeld is zich kunnen inschrijven (Vanuit het detailscherm van de cursus).
Er zijn verschillende manieren waarop de ingangseisen vastgelegd kunnen worden.  

 1. Er kan vastgelegd worden welke voorkennis een student moet hebben voor deze cursus. Dit wordt vastgelegd op het (hoofd)tabblad 'Ingangseisen'.
 2. Er kan vastgelegd worden dat een student een bepaalde opleiding moet volgen om zicht te kunnen inschrijven voor deze cursus en/of dat een studenten van bepaalde opleidingen deze cursussen niet mogen volgen. Dit wordt vastgelegd op het tabblad 'Opleidingen'.
 3. Er kan daarnaast nog vastgelegd worden dat studenten bepaalde toetsen behaald moeten hebben voordat ze bepaalde toetsen van de cursus mogen doen. Dit wordt vastgelegd op het tabblad 'Toetsen'.

Het is niet verplicht om ingangseisen vast te leggen

Voor wie: Iedereen die ingangseisen van een Cursus mag vastleggen.

Ga naar: Onderwijs > Cursus > Aanbod

Ingangseisen kunnen op allerlei manieren worden gedefinieerd. In deze werkinstructies wordt een aantal voorbeelden gegeven. Om ingangseisen in te voeren ga je als volgt te werk.

 1. Selecteer het tabblad "Ingangseisen"
 2. Voor de uitleg van de werking van deze 4 velden klik op de help knop met het vraagteken
 3. Geef aan of aan één of aan álle voorwaarden die hierna onder "Verzameolingen met eisen" gaat definieren moet worden voldaan
 4. Klik op de "+" knop om een eis toe te voegen.
  Hier volgt een aantal voorbeelden:
 5. Voorbeeld 1: definieer of je alle of juist geen (bij: Geen van onderstaande cursussen) van de onder "Cursussen" opgesomde cursussen moet hebben behaald om te mogen inschrijven;
 6. Voorbeeld 2: geef aan dat de cursus onderdeel moet zijn van het examenprogramma  van de student die zich inschrijft;
 7. Voorbeeld 3: geef aan hoeveel cursussen tenminste in de propedeuse behaald moeten zijn;
 8. Voorbeeld 4: geef aan welk examentype in elk geval behaald moet zijn;
 9. Voorbeeld 5: geef aan of er een master toelatingsbeschikking moet zijn behaald;
 10. Voorbeeld 10: geef aan dat van de onder "Cursussen" opgesomde cursussen een minimum aantal behaald moet zijn;
 11. Voorbeeld 11: geef aan dat er van de onder "Cursussen" opgesomde cursussen een minimum aantal punten (EC) moet zijn  behaald;
 12. Voorbeeld 12: (beschikbaar vanaf OSIRIS versie 20.38) bij elke cursus die als onderdeel van één van de eisen wordt opgegeven kan een minimum cijfer worden ingesteld. In dit voorbeeld moet dus van de opgegeven cursussen minimaal 10 punten (EC) zijn behaald én moet de cursus LET-KGB1350A zijn afgesloten met minstens een 7. Een student die voldoet aan één van de eisen, bijvoorbeeld iemand die voldoet aan de 10 punten eis terwijl hij voor LET-KGB1350A een 6,5 heeft behaald, kan zich dus niet voor deze cursus inschrijven.

Ga naar tabblad 'Opleidingen'

Ga naar tabblad 'Opleidingen'

Op dit tabblad kunnen de opleidingen toegevoegd worden waarvan de studenten mogen deelnemen aan de cursus en/of de opleidingen waarvan de studenten worden uitgeloten van deelname.

 1. Voeg toe voor welke opleidingen de student ingeschreven moet staan om mee te doen.
 2. Kies eventueel of dit geldt voor een bepaalde opleidingsvorm (voltijd/deeltijd/duaal) en
 3. Geef eventueel aan de studenten voor een bepaald examentype ingeschreven moeten staan en
 4. Geef eventueel aan hoeveel punten de student behaald moet hebben voor de opleiding of specifiek voor het gekozen examentype van die opleiding.
  en/of
  Voeg de opleiding(en) toe waarvoor het niet de bedoeling is dat de studenten van die opleidingen deelnemen aan de cursus.
 5. Kies eventueel of dit geldt voor een bepaalde opleidingsvorm (voltijd/deeltijd/duaal) en
 6. Geef eventueel aan of dit alleen geldt voor studenten die voor een bepaald examentype ingeschreven staan.
  Leg de gegevens vast.

NB Voor een helder overzicht is het verstandig om (zo mogelijk) óf de opleidingen die toelating geven tot de cursus in te vullen óf de opleidingen waarvan de studenten uitgesloten worden van de cursus.

Ga naar tabblad 'Toetsen'

Ga naar tabblad 'Toetsen'

Voor toetsen kunnen nog aanvullende eisen opgegeven worden waaraan een student moet voldoen voordat hij de toets mag doen.
Deze eisen komen bovenop de eisen die al gesteld zijn voor deelname aan de cursus.
De extra eis is dat de student bepaalde andere toetsen al gedaan heeft. Dit kunnen toetsen zijn van andere cursussen, maar je kan hier bijvoorbeeld ook aangeven dat je een eindtoets van een cursus pas mag doen als je een eerdere (deel)toets of opdracht van dezelfde cursus gedaan hebt.

 1. Voeg de toets toe waarvoor de extra voorwaarden gelden.
 2. Geef aan of voor deze toets aan één van de toetsen of aan alle toetsen die hierna gekozen worden moet zijn voldaan.
 3. Voeg de toetsen toe waaraan voldaan moet worden.
 4. Leg de gemaakte keuzes vast.

 

Previous Article Hoe worden toetsen aan een cursus toegevoegd?
Next Article Hoe worden werkvormgroepen gemaakt?