OSIRIS

Hoe worden werkvormen aan een cursus toegevoegd?

Updated on

Doel: Het vastleggen van werkvormen bij een cursus (Vanuit het detailscherm van de cursus).
NB Dit is essentieel voor:
- Het mogelijk maken van cursusinschrijving via OSIRIS Student,
- Als er gebruik wordt gemaakt van een werkvormrooster,
- Als gebruik wordt gemaakt van werkvormgroepen om studenten in te delen en/of
- Als er gebruik wordt gemaakt van PTD.

Voor wie: Iedereen die cursussen mag vastleggen of aanpassen, bijvoorbeeld (assistent)programmamakers, cursuseigenaren.

Ga naar: > Onderwijs > Cursus > Aanbod

Ga naar: > Onderwijs > Cursus > Aanbod
 1. Selecteer het tabblad "Werkvormen"
 2. Klik toevoegen.
 3. Kies uit de lijst de soort werkvorm (bv hoorcollege, werkcollege, project etc.). De velden 'Omschrijving', 'Omschrijving (Engels)', 'Aanwezigheidsplicht?' en 'Inschrijven?' worden automatisch gevuld met een defaultwaarde.
 4. Kies in de kolom 'Voltijd/deeltijd' voor welke onderwijsvorm de werkvorm geldt. Als de cursus en de werkvorm voor meerdere onderwijsvormen aangeboden worden herhaal dan de werkvorm voor elke onderwijsvorm.
 5. Pas eventueel ter verduidelijking de 'Omschrijving' en de 'Omschrijving (Engels)' aan.  Deze omschrijvingen worden getoond in de onderwijscatalogus. Er wordt een default omschrijving getoond die overschreven kan worden.
 6. Geef het werkvormtype op. Dit is niet verplicht maar wordt in de toekomst wel steeds belangrijker in verband met koppeling aan andere systemen. Het werkvormtype "WEBLECTURE" zal ertoe leiden dat er een weblecture gepland zal worden zodat er opname apparatuur beschikbaar zal zijn. Dit heeft dus consequenties voor de planning van opnames van weblectures.
 7. Geef aan of aanwezigheid bij de werkvorm verplicht is.  Dit wordt door OSIRIS niet gecontroleerd, maar dit is ook ter informatie voor de studenten in OSIRIS Student.
 8. Geef aan hoe de inschrijving van de werkvorm plaatsvindt.  Voor de lijst met mogelijke waarden: zie de OSIRIS help in het scherm werkvormen. Handmatige inschrijving betekent dat de student door een werkvormgroep te kiezen zich inschrijft. Automatisch betekent dat de student automatisch in een van de werkvormgroepen geplaatst zal worden.
 9. Vul het aantal bijeenkomsten per week, per twee weken of per blok in. Deze gegevens zullen worden getoond in het werkvormrooster.
 10. Vul de frequentie in.
 11. Vul eventueel de duur van de werkvorm in.
 12. Geef aan of de studenten die in deze werkvorm zitten moeten worden overgezet naar Brightspace, door het veld "Groepen naar LMS?" op Ja te zetten
 13. Vul de overige informatievelden met de relevante gegevens voor de studenten. Deze gegevens worden getoond in de Onderwijscatalogus in OSIRIS student.
 14. Sla de gegevens op.

  Let op! Er is nu nog niet vastgelegd in welke lesperiode (blok) de werkvormen worden aangeboden.
 15. Ga om dit vast te leggen naar menu Blokken

Let op: in de toekomst worden werkvormTYPEN steeds belangrijker, in verband met interfacing met andere systemen. Hoewel het veld niet verplicht is zal het een steeds belangrijker gegeven worden.

Previous Article Hoe wordt het cursus aanbod gekopieerd naar een volgend studiejaar?
Next Article Hoe wordt vastgelegd in welke periode (blok) de cursus (inclusief de werkvormen en de toetsen) wordt aangeboden?