OSIRIS

Welke instellingen spelen een rol bij de openstelling van een cursus voor OSIRIS Student?

Updated on

Doel: Studenten kunnen via OSIRIS Student inschrijven voor toetsen. Of de student zich kan aanmelden is afhankelijk van een aantal parameter / instellingen. In deze werkinstructie staat beschreven welke parameters en instellingen ingesteld moeten worden om een cursus open te stellen voor aanmelding.

Voor wie: Deze instructie is bedoeld voor medewerkers die zich bezig houden met de inrichting van het onderwijs. Niet alle instructies die staan beschreven zullen door alle medewerkjers uitgevoerd kunnen worden. Er is een aantal instructies die door de key-user of het centraal applicatie beheer worden uitgevoerd. Toch staan alle stappen hier beschreven zodat alle instellingen en parameters die samenhangen met het openstellen van onderwijs hier beschreven zijn.

Ga naar: > Onderwijs> Cursus > Aanbod

Ga naar: > Onderwijs> Cursus > Aanbod

Op het basis tabblad van de cursus bevindt zich een aantal velden waarmee ingesteld kan worden of de cursus open staat voor inschrijving.

 1. Inschrijven voor bijvakkers bepaalt of studenten van een andere faculteit zich kunnen aanmelden voor de cursus. De faculteit van de cursus wordt bepaald o.b.v. de faculteit die bij het coordinerende onderdeel hoort. De faculteit van de student wordt bepaald o.b.v. de inschrijving op de opleiding en de relatie van de opleiding met de faculteit.
 2. Zichtbaar in OSIRIS Student, bepaalt of de cursus überhaupt zichtbaar is in OSIRIS Student. Dit veld moet op "Ja " staan om in te kunnen schrijven in OSIRIS Student.
 3. Inschrijven via OSIRIS Student bepaalt of er ook daadwerkelijk ingeschreven kan worden via OSIRIS Student. Dit veld moet op "Ja " staan om in te kunnen schrijven in OSIRIS Student.
 4. Na-inschrijven via OSIRIS Student bepaalt of er ná de officiele  inschrijfperiode ook nog  na-ingeschreven kan worden. In dat geval worden studenten op een wachtlijst geplaatst. De na-inschrijvingsperiode is apart in te stellen bij de blokken.
 5. Voorinschrijving bepaalt of er vóór reguliere inschrijvingsperiode al vooringeschreven kan worden. In dat geval worden de voorinschrijvers op een wachtlijst geplaatst, en kunnen ze later via de Back-office worden ingeschreven op volgorde van binnenkomst.
 6. Uitschrijven via OSIRIS Student bepaalt of de student zich kan uitschrijven. Dit moet op "Ja" staan als je wilt dat de student zich ook daadwerkelijk kan uitschrijven voor de cursus.

Ga naar : > Beheer > Referentietabellen > Onderwijs om de inschrijfperiodes in te stellen

Ga naar : > Beheer > Referentietabellen > Onderwijs om de inschrijfperiodes in te stellen

Om de periode waarin het onderwijs open staat voor inschrijving in te stellen ga je als volgt te werk.

 1. Selecteer het tabblad "Blokken"
 2. Selecteer het blok waarvoor de inschrijfperiode moet worden ingesteld.
 3. Geef de begin- en einddatum in van de voorinschrijving (optioneel)
 4. Geef de begin- en einddatum in van de reguliere cursusinschrijving voor het blok
 5. Geef de begin- en einddatum in van de ná-inschrijving (optioneel)
 6. Geef de uitschrijf datum op
 7. Sla de gegevens op m.b.v. de knop [Opslaan]

Ga naar: > Beheer > Beheer en mutatieverslagen om de configuratieparameters in te stellen

Ga naar: > Beheer > Beheer en mutatieverslagen om de configuratieparameters in te stellen

Een aantal configuratie parameters dient te zijn ingesteld teneinde cursussen open te stellen in OSIRIS Student.Ga daarvoor als volgt te werk.

 1. Selecteer het tabblad "Configuratie parameters"
 2. Filter op "OSIRIS-STUDENT"
 3. Stel  nu de volgende parameters in:
 • DIRECT-INSCHRIJVEN-CURSUS op AAN
 • INSCHRIJVEN-CURSUS op AAN
 • INSCHRIJVEN-CURSUS-VOORKEURSGROEP-VERPLICHT op JA of NEE. Dit  bepaalt of de student verplicht moet kiezen uit een werkvormgroep nummer.
 • ONDERWIJS-CURSUS op AAN
Previous Article Wat is de minimale inrichting van een cursus om definitief te kunnen worden gemaakt?
Next Article Hoe wordt de inschrijving voor een cursus opengezet voor aanmelding?