OSIRIS

Hoe wordt een examenprogramma opgezet?

Updated on

Doel: Een examenprogramma's is vergelijkbaar met een boom met verschillende vertakkingen. In het examenprogramma zijn alle studieonderdelen opgenomen die een student succesvol moet afronden voor het behalen van een diploma.(propedeuse, bachelor of master)  Een student heeft een studievoortgangsoverzicht als hij/zij gekoppelt is aan een vastgesteld examenprogramma. Het studievoortgangsoverzicht is een directe weergave van het examenprogramma.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die examenprogramma's bouwen in opdracht van een opleiding. Afhankelijk van de inrichting van de instelling en de bijbehorende autorisatie zal dit waarschijnlijk een medewerker onderwijsadministratiebureau zijn.

Ga naar: Onderwijs > Examenprogramma

Ga naar: Onderwijs > Examenprogramma
  1. Selecteer een examenprogramma van een opleiding en/of van een bepaald cohort studenten
  2. klik door naar de details van het examenprogramma
  3. Indien je het examenprogramma wilt bewerken, klik op acties om een vastgesteld examenprogramma te de-vaststellen om te bewerken.

Boomstructuur

Boomstructuur

Het opzetten van een examenprogramma is een boomstructuur ontwerpen zoals hierboven getoond. Bespreek met het management en/of de curriculumontwikkelaars van de opleiding welke boomstructuur gewenst is en welke opties OSIRIS heeft. Wat vaak wordt gedaan, is per curriculumjaar een examenonderdeel bouwen, met eventueel onderliggende examenonderdelen van het type verplicht, keuze, profilering of verplichte keuze.

  • Een examenonderdeel van het type verplicht betekend dat alle genoemde cursusssen in dat examenonderdeel behaald moet worden.
  • Een examenonderdeel van het type keuze wordt niet vooraf gevuld met cursussen. Dit examenonderdeel kan door de student zelf gevuld worden met losse (keuze)cursussen die niet in het verplichte curriculum van de student staan.
  • Een examenonderdeel van het type profilering wordt niet vooraf gevuld met cursussen. Dit examenonderdeel kan door de student zelf gevuld worden met losse cursussen of minoren, maar er is goedkeuring nodig van de examencommissie om bepaalde cursussen of minoren te laten gelden voor het bachelordiploma van de student. Aan de goedkeuring kunnen bepaalde voorwaarden verbonden zijn.
  • Een examenonderdeel van het type verplichte keuze betekend dat de student moet kiezen uit een bepaalde set van verplichte (keuze)cursussen om aan het aantal punten van het examenonderdeel te voldoen.

Bij de examenonderdelen kan ook nog bepaald worden of de student één of alle onderliggende examenonderdelen moet behalen voor zijn diploma. Hierin kunnen eventueel ook verschillende richtingen binnen een opleiding opgenomen worden, niet zijnde officiele afstudeerrichtingen.

Bij examenonderdelen van het type 'Profilering' kunnen bepaalde minoren vooraf worden goedgekeurd (ingesloten), of vooraf worden afgekeurd (uitgesloten).

Weergave in het studievoortgangsoverzicht

Weergave in het studievoortgangsoverzicht
Previous Article Hoe richt ik de functionaliteit Voorinschrijving met voorkeuren in?
Next Article Hoe wordt een examenprogramma voor een minor opgezet?