OSIRIS

Hoe wordt een examenprogramma voor een specialisatie opgezet?

Updated on

Doel: In het examenprogramma zijn alle studieonderdelen opgenomen die een student succesvol moet afronden voor het behalen van een diploma.(propedeuse, bachelor of master)  Een student heeft een studievoortgangsoverzicht als hij/zij gekoppelt is aan een vastgesteld examenprogramma. Het studievoortgangsoverzicht is een directe weergave van het examenprogramma. Een examenprogramma van het type Specialisatie is een samenhangend pakket van cursussen (meestal 60 EC) die ingericht kan worden zodat studenten kunnen kiezen voor een meerdere specifieke specialisaties / afstudeerrichtingen binnen de (major) bachelor opleiding.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die examenprogramma's bouwen in opdracht van een opleiding. Afhankelijk van de inrichting van de instelling en de bijbehorende autorisatie zal dit waarschijnlijk een medewerker onderwijsadministratie zijn.

Ga naar: Onderwijs > Examenprogramma

Ga naar: Onderwijs > Examenprogramma

Het maken van een specialisatieprogramma werkt exact hetzelfde als een regulier examenprogramma. Kies een geschikte boomstructuur met bijbehorende examenonderdelen.

Ga naar: Onderwijs > Specialisatie

Ga naar: Onderwijs > Specialisatie

Maak in bovenstaand scherm een nieuwe speciallisatie aan en koppel in het detailscherm het onderliggende specialisatieprogramma.

Pas het bachelor examenprogramma aan

Pas het bachelor examenprogramma aan

Om deze keuze voor specialisatie/afstudeerichting mogelijk te maken, dient in het bachelor examenprogramma ruimte gemaakt te worden. Maak in het examenprogramma een examenonderdeel aan van het type specialisatie.

Neem de specialisaties op in het examenprogramma

Neem de specialisaties op in het examenprogramma

Plaats de verschillende specialisatiekeuzes (met bijbehorend specialisatieprogramma) in het tabblad specialisatie. De inrichting is vergelijkbaar met de minoren, waarbij de profileringsruimte wordt gevuld met een minor en waarbij de minor ook een apart examenprogramma heeft. Voordat je dit kunt doen moeten de specialisaties al gedefineerd zijn.

Let op: ook voor een niet specifieke specialisatie bijv een reguliere afstudeerroute, moet een specialisatie worden opgenomen in het bachelor examenprogramma.

Previous Article Hoe wordt een examenprogramma voor een minor opgezet?
Next Article Hoe worden examenprogramma’s gekopieerd?