OSIRIS

Hoe wordt in een examenprogramma het judicium ingericht?

Updated on

Doel: In het examenprogramma zijn alle cursussen opgenomen die een student succesvol moet afronden voor een diploma. (propedeuse, bachelor of master). Om het judicium te berekenen dient de student aan bepaalde eisen te voldoen. Als je deze eisen in het examenprogramma opneemt, kan OSIRIS een voorgesteld judicium berekenen. Deze verschijnt in de diploma-module en bij studentgegevens op het tabblad examens en diploma's.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die examenprogramma's bouwen in opdracht van een opleiding. Afhankelijk van de inrichting van de instelling en de bijbehorende autorisatie is dit waarschijnlijk een medewerker onderwijsadministratie.

Ga naar: Onderwijs > Examenprogramma > detailscherm examenprogramma

Ga naar: Onderwijs > Examenprogramma > detailscherm examenprogramma
  1. Ga naar het tabblad Judicium
  2. Geef de eisen op voor het judicium Cum Laude, Met Genoegen of Geslaagd.
  3. Geef eventueel de examenonderdelen op, waarin selecterende cursussen zijn opgenomen waarvoor extra eisen gelden, zoals bijv een rekenkundig minimum cijfer. Deze extra eisen dien je per judicium op te geven.
Previous Article Hoe worden examenprogramma’s gekopieerd?
Next Article Hoe wordt de geldigheidsduur van een examenprogramma beperkt?