OSIRIS

Hoe kan in een examenprogramma de keuze ruimte worden ingericht? (Inclusief verplichte en vrije keuze)

Updated on

Doel: In het examenprogramma zijn alle cursussen opgenomen die een student succesvol moet afronden voor een diploma. (propedeuse, bachelor of master). Eventuele keuze ruimte kan opgenomen worden als apart examenonderdeel van het type keuze of verplichte keuze.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die examenprogramma's bouwen in opdracht van een opleiding. Afhankelijk van de inrichting van de instelling en de bijbehorende autorisatie is dit waarschijnlijk een medewerker onderwijsadministratie.

Ga naar: Onderwijs > Examenprogramma

Ga naar: Onderwijs > Examenprogramma
  1. Zoek het juiste examenprogramma
  2. Klik door naar de details van het examenprogramma
  3. Voordat je een definitief examenprogramma gaat aanpassen, dien je deze te de-vaststellen. Kies voor de-vaststellen onder de knop [acties]

OSIRIS geeft wel een waarschuwing dat er studenten gekoppeld zijn aan het examenprogramma, deze mag je negeren.

Verplichte keuze

Verplichte keuze

Een examenonderdeel van het type verplichte keuze wordt gevuld met cursussen (bij onderwijsprogramma). De student dient te voldoen aan het minimum aantal punten van het examenonderdeel en daarvoor te kiezen uit een specifieke groep cursussen.

Voorwaarden verplichte keuze, vrije velden of vaste lijst

Voorwaarden verplichte keuze, vrije velden of vaste lijst

In een examenonderdeel van het type verplichte keuze kunnen voorwaarden verbonden worden waaraan de cursussen moeten voldoen, dat kan op basis van bepaalde vrije velden of op basis van een vaste lijst.  Afhankelijk van de inrichting van de vrije velden bij jouw instelling en de bijbehorende autorisatie is deze optie beschikbaar.

Keuze

Keuze

Een examenonderdeel van het type keuze wordt niet gevuld met cursussen (bij onderwijsprogramma). Het staat de student vrij om een keuzecursus op die plek in zijn studievoortgangsoverzicht te kiezen. Er is wel aanvullende functionaliteit, waarbij je de vrije velden kunt gebruiken om bepaalde cursussen uit te sluiten voor dit examenonderdeel keuze. Afhankelijk van de inrichting van de vrije velden bij jouw instelling en de bijbehorende autorisatie is deze optie beschikbaar.

Previous Article Hoe wordt de geldigheidsduur van een examenprogramma beperkt?
Next Article Hoe wordt in een examenprogramma de profileringsruimte ingericht?