OSIRIS

Hoe wordt in een examenprogramma de profileringsruimte ingericht?

Updated on

Doel: In het examenprogramma zijn alle cursussen opgenomen die een student succesvol moet afronden voor een diploma. (propedeuse, bachelor of master). De profileringsruimte kan opgenomen worden als apart examenonderdeel van het type Profileringsruimte.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die examenprogramma's bouwen in opdracht van een opleiding. Afhankelijk van de inrichting van de instelling en de bijbehorende autorisatie is dit waarschijnlijk een medewerker onderwijsadministratie.

Ga naar: Onderwijs > Examenprogramma (> detailscherm examenprogramma)

Ga naar: Onderwijs > Examenprogramma (> detailscherm examenprogramma)

In het tabblad examenonderdelen kun je een examenonderdeel toevoegen van het type profileringruimte, vaak van minimaal 30 punten.

Bij het Onderwijsprogramma van het examenonderdeel van het type profileringruimte kan aangegeven worden waarmee de profilering (bij voorkeur) gevuld mag worden. Voor het vullen van profileringsruimte in het examenprogramma (en op het studievoortgangsoverzicht) is per student goedkeuring noodzakelijk door de examencommissie van de opleiding.

tabblad profilering

tabblad profilering

Het is ook mogelijk om in het bachelor examenprogramma van de student in het tabblad profilering een bepaalde groep minors of cursussen op te nemen, waarvoor geen goedkeuring vereist is. Op het studievoortgangsoverzicht van de student en in het overzicht "statusoverzicht goedkeuren" komt "vooraf goedgekeurd" te staan.

  1. Kies het tabblad profilering
  2. Selecteer de minors waarvoor geen goedkeuring vereist is
  3. Of selecteer de cursussen waarvoor geen goedkeuring vereist is
Previous Article Hoe kan in een examenprogramma de keuze ruimte worden ingericht? (Inclusief verplichte en vrije keuze)
Next Article Hoe worden in een examenprogramma cursussen vervangen?