OSIRIS

Hoe worden in een examenprogramma cursussen vervangen?

Updated on

Doel: In het examenprogramma zijn alle cursussen opgenomen die een student succesvol moet afronden voor een diploma (propedeuse, bachelor of master). Soms wijzigt een cursus in het curriculum en dient de cursus vervangen te worden in het examenprogramma. Studenten die de oorspronkelijk cursus niet hebben behaald, dienen vanaf het moment van de vervanging de nieuwe cursus te behalen voor hun diploma.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die examenprogramma's bouwen in opdracht van een opleiding. Afhankelijk van de inrichting van de instelling en de bijbehorende autorisatie is dit waarschijnlijk een medewerker onderwijsadministratie.

Ga naar: Onderwijs > Examenprogramma

Ga naar: Onderwijs > Examenprogramma
  1. Zoek het juiste examenprogramma
  2. Klik door naar de details van het examenprogramma
  3. Voordat je een definitief examenprogramma gaat aanpassen, dien je deze te de-vaststellen. Kies voor de-vaststellen onder de knop [acties]

OSIRIS geeft wel een waarschuwing dat er studenten gekoppeld zijn aan het examenprogramma, deze mag je negeren.

  1. In het detailscherm van het examenprogramma kun je links in het menu naar vervangingsregels
  2. selecteer het examenonderdeel waarin de te vervangen cursus staat
  3. maak een regelingnnummer aan
  4. kies de oude cursus
  5. kies de nieuwe cursus
  6. kies [opslaan]

Indien het aantal punten tussen de oude en de nieuwe cursus verschillend is, zal OSIRIS hierover waarschuwen. Dit zou je mogen negeren maar houd er rekening mee dat een tekort aan punten aan het eind van de rit geen diploma oplevert. Vergeet niet na de bewerking het examenprogramma vast te stellen; anders hebben de studenten geen studievoortgangsoverzicht. Bij sommige instellingen is de examencommissie de controlerende instantie m.b.t. examenprogramma's, leg de aanpassing ter controle voor.

Previous Article Hoe wordt in een examenprogramma de profileringsruimte ingericht?
Next Article Hoe wordt een examenprogramma bij een student geregistreerd? (groepsgewijs en individueel)