OSIRIS

Hoe wordt een student aan een begeleider gekoppeld?

Updated on

Doel: In Osiris kun je begeleiders aan studenten koppelen. Dit kan per studentgroep of per student.

Een begeleider registreer je, zodat studenten in Osiris Student snel en gemakkelijk de gegevens kunnen opzoeken van de begeleider of snel en gemakkelijk in contact kunnen komen met de begeleider. Ook is het handig voor de begeleider zelf. In Osiris docent worden alleen de 'eigen studenten' van de begeleider getoond. Eigen studenten zijn de studenten die gekoppeld zijn aan de begeleider en zo kan de begeleider ook snel en gemakkelijk gegevens van de eigen studenten raadplegen.

Het is mogelijk om de begeleiders een bepaalde rol te geven (referentietabellen, rollen medewerkers) Er kunnen meerdere (vaste) begeleiders per student geregistreerd staan.

Ga naar:> Student > Begeleiding > Registreer begeleiders

Ga naar:> Student > Begeleiding > Registreer begeleiders

Zoek de betreffende student op of zoek een groep op via uitgebreid zoeken. In dit voorbeeld gaan we een begeleider toevoegen aan één student.

  1. Klik op [Actie], registreer begeleider

Het scherm 'Registreer begeleiders' verschijnt

Het scherm 'Registreer begeleiders' verschijnt
  1. Zoek de begeleider die je wilt toevoegen
  2. Kies de rol van de begeleider, bijvoorbeeld "Studieadviseur". Let op: de rol van de begeleider bepaalt ook of een studieadviseur in staat is om notities die door de studentendecaan of de studenten spycholoog zijn gedeeld, kan zien! Dat gebeurt namelijk op basis van de rol: De decaan kan een notitie delen met "de studieadviseur van de student". Wanneer hij dat doet dan zal OSIRIS de notitie openstellen voor alle studieadviseurs die aan de student zijn gekoppeld voor zover dat valt binnen de periode van start- en einddatum.      
  3. Je kunt een opleiding kiezen. Dit is niet verplicht.
  4. Kies een start- en einddatum. Dit is niet verplicht.
  5. Klik op [Registreer begeleider]

Het mutatieverslag verschijnt

Het mutatieverslag verschijnt

Het mutatieverslag wordt weergegeven.

  1. Daarin kun je zien wat succesvol is gegaan en wat niet.
  2. Klik op [OK] en de student is gekoppeld aan een begeleider.
Previous Article Hoe wordt een Bachelor, Master of Minor gepubliceerd in de onderwijscatalogus?
Next Article Hoe wordt een voorziening aan een student gekoppeld? (back-office)