OSIRIS

Hoe worden voorzieningen aan toetsen en werkvormen van studenten gekoppeld?

Updated on

Doel: Voorzieningen kunnen voor een of meerdere werkvorminschrijvingen of toetsinschrijvingen gekoppeld worden aan een student. Dit is alleen mogelijk als er een inschrijving bestaat voor deze werkvorm en/of toets. Dit betreft een eenmalige toekenning. Een voorziening kan ook voor langere tijd geregistreerd worden bij een student. Zie hiervoor: "Hoe wordt een voorziening aan een student gekoppeld?"

Voor wie: Het koppelen van een voorziening aan een werkvorm/toetsinschrijving is alleen mogelijk als de medewerker hiervoor gerechtigd is.

Ga naar:> Inschrijven op onderwijs > Individueel > Cursus en toets

Ga naar:> Inschrijven op onderwijs > Individueel > Cursus en toets
  1. Kies in de linker navigatiebalk voor "Voorzieningen"
  2. Kies de juiste cursus in de bovenste tabel. Stel vast of het een voorziening is bij werkvorminschrijving (stap 3 t/m 5 en 9), of een voorziening bij toetsinschrijving: stap (6 t/m 9)
  3. Klik op de [+] knop" bij toetsinschrijvingen
  4. Kies uit de lijst bij toets de juiste toets
  5. Kies uit de lijst bij voorziening de juiste voorziening, vul een eventuele toelichting in. De kolom "Geregistr bij student?" geeft aan of de student ook daadwerkelijk recht heeft op deze voorziening, en of deze voorziening dus geregistreerd is bij de student. Het is dus mogelijk om een voorziening toe te kennen war de student geen recht op heeft, let dus goed op of dat de bedoeling is!
  6. Sla de voorziening op
Previous Article Hoe wordt een voorziening aan een student gekoppeld? (back-office)
Next Article Hoe wordt een notitie bij een student gemaakt?