OSIRIS

Hoe worden werkgevers ingericht?

Updated on

Doel: Werkgevers vormen de basis voor de aanbieders van stageplaatsen. Werkgevers kunnen op twee niveau's worden ingericht: als overkoepelende organisatie (hoofdvestiging) of op ondergeschikt niveau (verschillende afdelingen die een deelgebied vertegenwoordigen van de overkoepelende organisatie).

Voor wie: Werkgevers worden doorgaans ingericht door de key-user van een faculteit, of door een medewerker van de onderwijsadministratie die daarvoor is geautoriseerd.

Ga naar: Beheer > Referentietabellen > Werkgevers

Klik vervolgens in het rechterscherm op het groene + om een werkgever aan te maken.

Let op: voorkom dubbelingen en controleer dus vooraf of de werkgever niet al bestaat.

Werkgever aanmaken

Om werkgevers in te richten ga je als volgt te werk.

  1. Voer een code in waarmee de werkgever uniek te onderscheiden is. Bij de meeste instellingen zal hier een conventie voor bestaan. Dat is van belang omdat de werkgevers voor alle faculteiten in OSIRIS zichtbaar zijn. De lijst met werkgevers is m.a.w. niet afhankelijk van de faculteit die ze invoert. Daarmee wordt het mogelijk dat een werkgever uniek ingevoerd wordt, terwijl verschillende faculteiten de werkgever kunnen gebruiken om stages bij te registreren. Juist vanwege dit faculteits overstijgende karakter is het van belang dat de codering hier gebeurt volgens een conventie.
  2. Geef hier aan of de werkgever overkoepelend is of niet.
  3. Is de werkgever niet overkoepelend hier dan niets in, en als het een ondergeschikte werkgever is, vul hier dan de overkoepelende werkgever in.
  4. Vul het coördinerend onderdeel in waar de werkgever door gebruikt wordt. Dit kan later helpen bij selecties.
  5. Vul de ingangsdatum in van het gebruik van deze werkgever,. Als de werkgever niet meer wordt gebruikt kan er ook een afloopdatum worden ingevuld. Dit betreft de werkgever, niet de stageperiodes bij de werkgever. Uiteraard moeten stageperiodes wel vallen binnen de hier aangegeven periode.

Laat de overige default instellingen staan, en wees je ervan bewust dat als je opmerkingen invult, je ze ook actief moet onderhouden.

Contactgegevens

Vul hier het vestigingsadres (VE) in. Door gebruik te maken van de ingangsdatum en later wellicht de afloopdatum, kun je adressen 'actueel' en 'niet-actueel' maken.

Contactpersonen

Hier kun je contactpersonen van de werkgever opvoeren. Deze gegevens zijn  onderhoudsgevoelig, dus weeg goed af of het invoeren van deze gegevens meerwaarde oplevert.

Begeleiders

Hier kun je begeleiders vanuit de faculteit invoeren. Ook hiervoor geldt: alles wat je invoert moet je onderhouden.

Previous Article Hoe print ik alle voor mij zichtbare notities van een student uit?
Next Article Hoe maak je een 'overkoepelende' werkgever aan?