OSIRIS

Hoe worden stages bij een student vastgelegd?

Updated on

Doel: Voor een student kan een stage organisatie, begeleider en aanverwante informatie worden vastgelegd. In deze werkinstructie wordt beschreven hoe dit geschiedt.

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor gebruikers van stagebureaus, of onderwijsadministraties die zich bezig houden met de vastleggen van stage informatie bij studenten.

Ga naar: > Student > Inschrijven onderwijs > Individueel > Stages

Ga naar: > Student > Inschrijven onderwijs > Individueel > Stages

In het stage scherm worden alle cursussen getoond van het type "stage". Of een cursus van het type stage is is te vinden in menu > Beheer > Referentietabellen > Onderwijs. Om stage informatie toe te voegen ga je als volgt te werk:

 1. Geef een begeleider op. Dit is de docent die vanuit de instelling de stage begeleidt.
 2. Klik op de > knop bij de stage waarvan je de stage informatie wil gaan vastleggen.

Invoeren stage informatie

Invoeren stage informatie

Om de stage informatie in te geven ga je als volgt te werk.

 1. Geef een aanbieder in. Indien dit een vaste aanbieder is dan kan de aanbieder uit de lijst met aanbieders worden geselecteerd. Maar dit is niet verplicht. Het is ook mogelijk om een nieuwe aanbieder hier in te voeren. Daarmee zal de aanbieder geen vaste aanbieder worden maar een incidentele.
 2. Selecteer hier de overkoepelende organisatie van de vaste aanbieder. Di is alleen van toepassing bij een vaste aanbieder.
 3. Geef de adresgegevens in. Bij een vaste aanbieder worden deze opgehaald uit de tabel van de vaste aanbieders.
 4. Geef een eerste contactpersoon in. Deze gegevens worden in geval van een vaste aanbieder opgehaald uit de vaste aanbieding.
 5. Geef een tweede contactpersoon in. Deze gegevens worden in geval van een vaste aanbieder opgehaald uit de vaste aanbieding.
 6. Sla de gegevens op.

Invoeren stage periode en onderwerp

Invoeren stage periode en onderwerp

Om de informatie over de periode van de stage op te slaan ga je als volgt te werk.

 1. Klik op de [+] knop in de tabel "Periodes van de stage"
 2. Voer de begin- en einddadtum van de stage in. Indien gewenst kunnen hier meerdere periodes worden ingegeven. Dat kan nodig zijn wanneer de stage wordt onderbroken, en niet een aaneengesloten geheel vormt.
 3. Sla de gegevens op.
Previous Article Hoe worden vaste aanbieders gemaakt?
Next Article Hoe wordt het stageonderwerp bij een student vastgelegd?