OSIRIS

Studentgegevens raadplegen (inclusief mededelingen notitiets ec)

Updated on

Doel: Raadplegen van verschillende studentgegevens

Voor wie: Iedereen die met Osiris backoffice werkt

 

In 'Studentgegevens' liggen de basisgegevens van de student vast.

NB. Afhankelijk van je autorisatie zul je in dit menu sommige zaken die hieronder staan vermeld wel/niet kunnen zien. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je alleen de gegevens van de eigen faculteit/afdeling te zien krijgt, of dat gegevens slechts te raadplegen (en dus niet wijzigbaar) zijn.

De informatie onder 'Studentgegevens' is opgesplitst in de volgende categorieën:

 • Personalia
 • Opleiding
 • Aanmelding
 • Inschrijven CROHO
 • Inschrijven niet-CROHO
 • Studieadvies
 • Examens
 • Inschrijven onderwijs
 • Resultaten
 • Begeleiding
 • Historie
 • Beheer

 

 

Ga naar: Student > Student > Studentgegevens

Ga naar: Student > Student > Studentgegevens
 1. Zoek de betreffende student op
 2. Dubbelklik op het pijltje aan het begin van de regel van de gewenste student

Personalia

Personalia
 1. Klik [+] om de verschillende onderliggende tabbladen te zien.
 2. Door te klikken op de verschillende subtabs, vind je de volgende extra informatie:
 • Personalia: persoongegevens, geboortegegevens, nationaliteit, contactgegevens, verificatiegegevens, eventuele inschrijvingsblokkade, instellingstatus
 • Adressen: verschillende adresgegevens zoals het studielinkadres, het huisadres en eventueel het adres van de ouders van de student
 • Vrije velden: eventuele vrije velden die aan de student zijn toegevoegd. Wil je weten wat vrije velden zijn? Kijk dan naar onze instructie vrije velden
 • Studentgroepen: alle studentgroepen waar de student in is geplaatst, inclusief de beheerders van die groepen (NB. afhankelijk van je autorisatie zie je alleen de groepen van je eigen faculteit/afdeling)
 • Inschrijfgroepen: inschrijfgroepen waar de student in is geplaatst
 • Mededelingen: alle mededelingen die naar de student zijn gestuurd
 • Rapporten: rapporten die recentelijk voor deze student zijn gedraaid/uitgevoerd

Opleiding

Opleiding
 1. Klik [+] om de verschillende onderliggende tabbladen te zien.
 2. Door te klikken op de verschillende subtabs, vind je de volgende extra informatie:
 • Vooropleidingen: vooropleidingen van de student, inclusief NAW-gegevens van de toeleverende school
 • Toelatingsbeschikkingen: eventuele toelatingsbeschikkingen van de student
 • Opleidingen: een overzicht van alle opleidingen aan je instelling waarvoor de student staat ingeschreven of waar hij/zij ooit voor was ingeschreven

Aanmelding

Aanmelding
 1. Klik [+] om de verschillende onderliggende tabbladen te zien.
 2. Door te klikken op de verschillende subtabs, vind je de volgende extra informatie:
 • Osiris aanmelding: aanmeldgegevens
 • Formulieren en collegekaart

Inschrijven CROHO

Inschrijven CROHO
 1. Klik [+] om de verschillende onderliggende tabbladen te zien.
 2. Kies [Inschrijvingen]. Hier vind je de volledige inschrijvingshistorie van de student, daar waar het CROHO-opleidingen betreft.

Inschrijven niet-CROHO

Inschrijven niet-CROHO
 1. Klik [+] om de verschillende onderliggende tabbladen te zien.
 2. Door te klikken op de verschillende subtabs, vind je de volgende extra informatie:
 • Inschrijvingen: inschrijvingen voor opleidingen die niet CHROHO-geregistreerd zijn, bijvoorbeeld contractonderwijs
 • Vragen & antwoorden: aanmeldingsvragen voor opleidingen die niet CHROHO-geregistreerd zijn

Studieadvies

Studieadvies
 1. Klik [+] om de verschillende onderliggende tabbladen te zien.
 2. Kies [Studieadvies] om alle uitgebrachte studie-adviezen te zien.  

Examens

Examens
 1. Klik [+] om de verschillende onderliggende tabbladen te zien.
 2. Door te klikken op de verschillende subtabs, vind je de volgende extra informatie:
 • Examens: examenprogramma's waarvoor de student is ingeschrevem en evt. de datum van behaalde examens
 • Individuele regelingen: individuele regelingen die vastgelegd zijn bij examenprogramma's van de student
 • Geldigheidsduur: eventuele afwijkende geldigheidsduur die is vastgelegd bij de examenprogramma's van je student
 • Keuren profilering: profileringsvakken/-minoren waarvoor goedkeuring goedkeuring nodig is/verleend is
 • Keuren v. aanvang: cursussen waarbij voor aanvang van de cursus bij het examenprogramma van de student goedkeuring nodig is/verleend is
 • Keuren vrijstelling: vrijstellingen van de student waarvoor goedkeuring nodig is/verleend is

Inschrijven onderwijs

Inschrijven onderwijs
 1. Klik [+] om de verschillende onderliggende tabbladen te zien.
 2. Door te klikken op de verschillende subtabs, vind je de volgende extra informatie:
 • Cursussen en toetsen: cursussen en toetsen waarvoor de student is ingeschreven
 • Minors: minors waarvoor de student is ingeschreven
 • Specialisaties: specialisaties waarvoor de student is ingeschreven
 • Cursus uitsluitingen: cursussen waarvoor de student is uitgesloten
 • Voorzieningen: voorzieningen die bij de student geregistreerd staan. NB het betreft hier voorzieingen per cursus of per toets; voorzieingen op studentniveau kun je vinden onder het tabblad [Begeleiding > Voorzieningen]
 • Stages: stages die bij de student geregistreerd zijn

Resultaten

Resultaten
 1. Klik [+] om de verschillende onderliggende tabbladen te zien.
 2. Door te klikken op de verschillende subtabs, vind alle resultaten die bij de student geregistreerd staan. De resultaten zijn opgeplitst in de volgende categorieën:
 • Toetsresultaten
 • Cursusresultaten
 • Bijvakken elders
 • Certificaten
 • Vrijstellingen

 

Begeleiding

Begeleiding
 1. Klik [+] om de verschillende onderliggende tabbladen te zien.
 2. Door te klikken op de verschillende subtabs, vind je de volgende extra informatie:
 • Begeleiders: de verschillende begeleiders die bij de student geregistreerd staan, inclusief de rol van die begeleider (bijvoorbeeld 'studieadviseur', of 'mentor')
 • Notities: notities die bij de student zijn vastgelegd
 • Voorzieningen: voorzieningen die bij de student zijn vastgelegd.. NB. Het gaat hier om structurele voorzieningen op studentnivea. Voorzieingen die voor één cursus of toets zijn vastgelegd vind je onder het tabblad [Inschrijven onderwijs > voorzieingen]

Historie

Historie
 1. Klik [+] om de verschillende onderliggende tabbladen te zien.
 2. Je vind hier een historie van wijzigingen die in Osiris zijn doorgevoerd. Door te klikken op de verschillende subtabs, vind je de historie van de volgende gegevens:
 • Personalia
 • Adressen
 • Inschrijvingen

Beheer

Beheer
 1. Klik [+] om de verschillende onderliggende tabbladen te zien.
 2. Door te klikken op [Mutaties Osiris Student] krijg je een overzicht van alle mutaties die er in Osiris zijn geweest. Zo zie je onder andere wanneer een student zich heeft in-/uitgeschreven voor een vak, wanneer de administratie een goedkeuring heeft ingevoerd, etc.
Previous Article Hoe worden stageadressen groepsgewijs vastgelegd bij studenten? (MED)
Next Article De-archiveren studenten