OSIRIS

Hoe wordt een wachtlijst (evt. met voorinschrijving) ingericht?

Updated on

Doel: Deze instructie toont:

A) Hoe je een wachtlijst op een aantal verschillende manieren kunt inrichten

Voor wie: Medewerkers studentenadministratie

Cursus

1. Geef in 1.1.01 aan dat je met een wachtlijst wil werken door Wachtlijst cursus op Ja te zetten.
2. Het is op dezelfde manier mogelijk om een wachtlijst voor een toets in te richten.

 

Om degene die de wachtlijst moet afhandelen te informeren kun je kiezen voor een plaatsingsprocedure. Dit is ter info en niet verplicht. In 3.3.14 vind je welke plaatsingsprocedures er binnen de RU zijn ingericht.

Verschillende manieren van gebruik

Hieronder wordt een aantal verschillende manieren van instellen en gebruik van de wachtlijst uitgelegd.

Maximum

Het instellen van een maximum aantal deelnemers in 1.1.17 is één van de manieren om studenten door Osiris op een wachtlijst te laten plaatsen.

Als een student zich inschrijft en als gevolg van een maximum op de wachtlijst wordt geplaatst krijgt deze hier een melding van.

In 2.4.07 Cursus wachtlijst zijn boventallige studenten via 1. en 2. te herkennen

Cursus geen onderdeel programma

Door de parameter NIET-EIGEN-STUDENTEN op Ja te zetten (facultair) zullen alle studenten die zich inschrijven op een cursus die geen onderdeel uitmaakt van hun examenprogramma automatisch op de wachtlijst worden geplaatst (indien wachtlijst bij de cursus aanwezig is).

In 2.4.07 Cursus wachtlijst zijn deze niet-eigen-studenten via bullet Geen onderdeel programma en Reden Programma te herkennen.

Voorinschrijving

Bij voorinschrijving worden ALLE studenten die zich tijdens de voorinschrijvingsperiode inschrijven op de wachtlijst geplaatst.

1 en 2 Zet zowel Wachtlijst cursus als Voorinschrijving op Ja.
NB Bij Wachtlijst toets kun je geen Voorinschrijving inrichten.

 

1. Richt in 3.3.03 een voorinschrijvingsperiode in bij de blokken waarbij je van voorinschrijving gebruik wil maken
2. en koppel deze aan de gewenste werkvormen.

In 2.4.07 zijn de vooringeschreven studenten te herkennen aan de Reden Voorinschrijving.
Deze studenten kunnen normaal (op volgorde van binnenkomst) of via loting worden ingeschreven.

Previous Article Hoe kan een werkvormgroep indeling worden herverdeeld?
Next Article Hoe worden studenten ingeschreven van een wachtlijst van een minor?