OSIRIS

Hoe worden studenten aangemeld voor Minors?

Updated on

Studenten kunnen via de backoffice worden ingeschreven voor een minor. In principe schrijft een student zelf via Osiris in.

Student > Inschrijven onderwijs > Minor

Student > Inschrijven onderwijs > Minor
  1. Zoek een student op waarvoor je een minor inschrijving wilt verzorgen door bijvoorbeeld het studentnummer in te voeren.
  2. Klik daarna op zoeken.
  3. Rechts in beeld verschijnt de student
  4. Klik op Actie: inschrijven minor

Minor > Inschrijven

Minor > Inschrijven
  1. Zoek de minor waarvoor je de student wilt inschrijven, gebruik de pop-up
  2. Kies het collegejaar
  3. Zoek het minorprogramma
  4. Klik op Inschrijven minor. Mocht het maximaal aantal deelnemers bereikt zijn dan krijg je een mutatierapport.
Previous Article Hoe worden studenten ingeschreven van een wachtlijst van een minor?
Next Article Hoe worden studenten aangemeld voor Specialisaties?