OSIRIS

Hoe worden resultaten vastgesteld?

Updated on

Doel: Het is mogelijk om in de Backoffice resultaten in te voeren en deze direct vast te stellen. Dit kan per individuele student of groepsgewijs, op cursuscode op via studentnummer. Dit resultaat kan een cijfer of woordbeoordeling zijn, inclusief vrijstelling.

Voor wie: Voor medewerkers die gerechtigd zijn om resultaten te verwerken.

Ga naar:> Student > Resultaten > Individueel> Toetsresultaten (Individueel per student)

Ga naar:> Student > Resultaten > Individueel> Toetsresultaten (Individueel per student)

Als is ingericht dat de hier ingevulde resultaten zowel handmatig als elektronisch ondertekend kunnen worden, moet altijd  eerst een keuze gemaakt worden tussen de acties Handmatig ondertekenen en Klaarzetten voor elektronisch ondertekenen. Vooralsnog is dit alleen van toepassing op de Medische faculteit.

  1. Controleer of alle verplichte velden zijn ingevuld (examendoel, resultaat, toetsdatum, docent en ondertekend op)
  2. Klik op [Actie]

Verschillende acties

Verschillende acties
  1. Kies de gewenste actie; in dit geval kiezen we voor : "vaststellen"

Vastellen van het toetsresultaat

Vastellen van het toetsresultaat
  1. Kies waarop er gecontroleerd moet worden
  2. Klik op [Vaststellen}

Ga naar:> Student > Resultaten > Toetsresultaten (individueel en groepsgewijs per cursuscode)

Ga naar:> Student > Resultaten > Toetsresultaten (individueel en groepsgewijs per cursuscode)

Door het invullen van de cursuscode (eventueel collegejaar, blok en toets) verschijnt volgend scherm

  1. Vul de verplichte velden in
  2. Sla de invoer op
  3. Kies bij [Actie] voor vaststellen, de pop-up vaststellen resultaten verschijnt (zie hierboven: vaststellen toetsresultaten)
  4. Door het klikken op de dubbele plus verschijnt er een zoekscherm waar ook een groep studenten kan worden gekozen. Herhaal bovenstaande stappen 1 t/m 3.
Previous Article Hoe worden toetsresultaten ingevoerd? (groepsgewijs)
Next Article Hoe wordt een lijst met toetskandidaten (voor docent/surveillant) gemaakt?