OSIRIS

Hoe kan de verwerking van resultaten door een docent uit worden gesteld?

Updated on

Doel: de verwerking van resultaten door een docent in OSIRIS Docent dient binnen een bepaalde termijn te geschieden. Deze termijn wordt vastgelegd in configuratie parameter "OSIRIS-DOCENT - RESULTAAT-INVOER-DAGEN". Wanneer een docent niet in staat is gebleken de resultaten binnen de termijn in te voeren, dan zal dat niet meer kunnen in OSIRIS Docent. Wanneer de docent echter een specifieke vrijgave aanvraagt, dan kan hij alsnog in staat worden gesteld om buiten de termijn de resultaten in te voeren.

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die zich bezighouden met resultaat invoer, of de planning van de verwerking van resultaten.

Ga naar: > Student > Resultaten > Toetsresultaten

Ga naar: > Student > Resultaten > Vaststellen toetsresultaten

Om de docent toestemming te geven om zijn resultaten buiten de termijn in te voeren, ga je als volgt te werk.

  1. Ga naar het tabblad "Vrijgave Toetsresultaten"
  2. Selecteer de gewenste toets en gelegenheid van de toets
  3. Klik op de [+] knop in de tabel Docent bij toets.
  4. Selecteer een docent. Alleen voor de hier geselecteerde docenten zal uitstel van de invoer termijn gelden. Herhaal deze stap eventueel om meerdere docenten uitstel voor de invoertermijn te geven.
  5. Geef de datum t/m welke uitstel is gegeven. Tot en met deze datum zal de betreffende docent alsnog de resultaten kunnen invoeren in OSIRIS Docent.
  6. Selecteer een reden voor het toegekende uitstel
  7. Sla de gegevens op door op [Opslaan] te klikken.
Previous Article Hoe kan een reeds vastgesteld resultaat worden gewijzigd?
Next Article Hoe kunnen toetsinschrijvingen worden verwijderd?