OSIRIS

Hoe wordt het examendoel gewijzigd bij een geldend resultaat

Updated on

Een geldend resultaat heeft een examendoel. Daarmee wordt in het SVO bepaald tot welk deel van het SVO het resultaat behoort. Deze instructie is bedoeld voor gebruikers die resultaten verwerken.

Navigatie: Student > Resultaten > Individueel > Geldende resultaten

Ga naar het scherm "Student geldende resultaten" en selecteer de student waarvan het examendoel van het geldende resultaatn moet worden aangepast.

Pas het geldend resultaat aan

Pas het geldend resultaat aan

Om het geldend resultaat aan te passen ga je als volgt te werk.

  1. Selecteer het juiste geldende resultaat
  2. Klik de lijst naast rij examendoel, een pop up opent. Kies hierna het juiste examendoel, klik op OK
  3. Klik op opslaan

 

Previous Article Hoe kunnen resultaten worden verplaatst?
Next Article Hoe kunnen toetsresultaten groepsgewijs worden de-vastgesteld?