OSIRIS

Hoe kunnen toetsresultaten groepsgewijs worden de-vastgesteld?

Updated on

Doel: In deze werkinstructie wordt beschreven op welke manier je groepsgewijs reeds vastgestelde resultaten kunt de-vaststellen.

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers met het profiel V_REULTATEN

Ga naar: > Student > Resultaten > Toetsresultaten

Ga naar: > Student > Resultaten > Toetsresultaten

Om groepsgewijs reeds vastgestelde toetsresultaten de-vast-te-stellen ga je als volgt te werk.

  1. Selecteer de resultaten van de studenten die de-vastgesteld moeten worden.
  2. Klik op het actiemenu en selecteer de actie "De-vaststellen"
  3. Klik op "Ja"

De-vastgestelde resultaten

De-vastgestelde resultaten

De in de vorige stap de-vastgestelde resultaten zijn nu weer concept. In het scherm is dat als volgt zichtbaar.

  1. De status is "Concept"
  2. Voor elk resultaat is een "klok" symbool verschenen. Dit symool geeft aan dat het resultaat is gewijzigd. Door op de klok te klikken is de wijzigingshistorie van het resultaat te zien.

 

 

Previous Article Hoe wordt het examendoel gewijzigd bij een geldend resultaat
Next Article Hoe wordt een extern resultaat geregistreerd m.b.v. 'bijvakken elders'?