OSIRIS

Hoe wordt een examenprogramma bij een student geregistreerd?

Updated on

Doel: Het koppelen van studenten aan een examenprogramma gebeurt in principe groepsgewijs. Hieronder wordt beschreven hoe je een groep studenten kunt koppelen aan een examenprogramma.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers gerechtigd zijn om examenprogramma's te koppelen aan studenten.

Ga naar:> Student > Examens en diploma > Registreer examenprogramma's

Ga naar:> Student > Examens en diploma > Registreer examenprogramma's
  1. Voer een studentgroep (of een studentnummer) in
  2. Klik op [Zoeken]

Selecteer de studenten

Selecteer de studenten
  1. Klik op [Actie: Registreer examenprogramma's]

Registreer het examenprogramma

Registreer het examenprogramma
  1. Kies uit de lijst het juiste examenprogramma
  2. Vul eventueel een aanvangsdatum in
  3. Kies [Registreer]
Previous Article Hoe worden toelatingsbeschikkingen gemaakt?
Next Article Hoe wordt een individuele examenregeling gemaakt?