OSIRIS

Hoe wordt een individuele examenregeling gemaakt?

Updated on

Voor: Medewerkers onderwijsbureau

 

In deze instructie wordt uitgelegd hoe je een individuele afwijking of aanvulling voor één student op zijn / haar examenprogramma maakt.

Het gaat hier om een individuele examenregeling die geldt voor één student. Wil je weten hoe je algemene examenregelingen (bijvoorbeelde de vervanging van het oude vak A door het nieuwe vak B) vastlegt? Kijk dan naar de instructie Hoe worden in een examenprogramma cursussen vervangen?)

Bij het aanmaken van een individuele examenregeling zijn er twee mogelijkheden:

A) het plaatsen van een cursus in een bepaald examenonderdeel

B) vervanging van één of meerdere cursussen

In deze instructie wordt uitgelegd hoe je een individuele examenregeling kunt vastleggen.

 

Ga naar Student > Student > Studentgegevens

Ga naar Student > Student > Studentgegevens

1. Zoek de betreffende student op

2. Selecteer de student door dubbel te klikken

A) Plaats een cursus in een examenonderdeel

A) Plaats een cursus in een examenonderdeel

Om een cursus die niet standaard deel uitmaakt van een examenprogramma te plaatsen in het examenprogramma, ga je als volgt te werk:

1. Ga naar Examens > Individuele regelingen

2. Kies de opleiding waarvoor je de regeling wil laten gelden. NB. Dit kan alleen een opleiding in eigen beheer zijn

3. Voeg een nieuwe regeling toe door op het groene plusje te drukken

4. In deze regel moet je een aantal dingen doen:

  • Vul de Toelichting in
  • Kies voor 'Plaats de cursus in een examenonderdeel'
  • Vul desgewenst de specialisatie in waar het onderdeel bij hoort
  • Kiest het examenonderdeel waarin je een vak wil plaatsen

5. Voeg een cursusregel toe door op het groene plusje te klikken

6. Voeg het vak toe dat je wil toevoegen aan het examenprogramma. Met de selectiebutton vind je alle vakken waarvoor de student staat ingeschreven en de vakken waarvoor de student resultaten heeft behaald.

7. Als je ruimer, bijvoorbeeld buiten de eigen faculteit, wil zoeken zet dan "Beperk lijst tot cursussen van de student" op "Nee" en zorg dat de manier waarop je bent aangelogd eveneens ruim is (instelling onder je aanloggegevens "beperk lijst tot gegevens faculteit" uitgevinkt).

Sla de wijzigingen op

B) Vervang een cursus van een examenonderdeel

B) Vervang een cursus van een examenonderdeel

Om een cursus die standaard deel uitmaakt van een examenprogramma te vervangen door een cursus die niet standaard deel uitmaakt van het programma ga je alsvolgt te werk:

1. Ga naar Examens > Individuele regelingen

2. Kies de opleiding waarvoor je de regeling wil laten gelden. NB. Dit kan alleen een opleiding in eigen beheer zijn

3. Voeg een nieuwe regeling toe door op het groene plusje te drukken

4. In deze regel moet je een aantal dingen doen:

  • Vul de Toelichting in
  • Kies voor 'Vervang een cursus uit het examenprogramma'
  • Vul desgewenst de specialisatie in waar het onderdeel bij hoort
  • Kiest het examenonderdeel waarvan je het vak wil vervangen

5. Voeg een cursusregel toe door op het groene plusje te klikken

6. Geef aan welke cursus die standaard in het programma van de student hoor, je wil vervangen. Je kunt met de selectiebutton alle vakken uit het examenprogramma van de student vinden.

7. Voeg een cursusregel toe door op het groene plusje te klikken

8. Voeg het vak toe dat je wil toevoegen aan het examenprogramma. Met de selectiebutton vind je alle vakken waarvoor de student staat ingeschreven en de vakken waarvoor de student resultaten heeft behaald.

10. Als je ruimer, bijvoorbeeld buiten de eigen faculteit, wil zoeken zet dan "Beperk lijst tot cursussen van de student" op "Nee" en zorg dat de manier waarop je bent aangelogd eveneens ruim is (instelling onder je aanloggegevens "beperk lijst tot gegevens faculteit" uitgevinkt).

Sla de wijzigingen op

 

Previous Article Hoe wordt een examenprogramma bij een student geregistreerd?
Next Article Hoe wordt de profileringsruimte goedgekeurd?