OSIRIS

Hoe wordt de profileringsruimte goedgekeurd?

Updated on

Doel: In deze instructie wordt beschreven hoe je een profileringsruimte van een student goedkeurt. Uiteraard kan je alleen vakken voor een profileringsruimte goedkueren als je op examenprogramma-niveau een profileringsruimte hebt ingericht. Zie hiervoor de instructie Hoe wordt de profileringsruimte ingericht?

Een profileringsruimte kan op twee wijzen worden goedgekeurd:

1) Je keurt een bepaald vak of cluster van vakken (bijvoorbeeld een minor) standaard goed voor het examenprogramma waarvoor de student staat ingeschreven.

2) Je keurt een vak of cluster van vakken (bijvoorbeeld een minor) in één afzonderlijk geval goed voor één student.

 

Alleen de tweede manier wordt hier beschreven. Het standaard goedkeuren van (een cluster van) vakken richt je in op het niveau van het examenprogramma. Kijk voor een uitleg hiervan naar de instructie Hoe wordt de profileringsruimte ingericht?

 

Voor wie: medewerkers studentenadministratie

Ga naar: > Student > Student > Studentgegevens

Ga naar: > Student > Student > Studentgegevens

1. Zoek de betreffende student op

2. Kies [Zoeken]

3. Selecteer de betreffende student

1. Ga naar: > Examens > Keuren profilering

2. Kies de opleiding en het examenprogramma waarbinnen je een profileringsruimte wil goedkeuren.

3. Hier zie je de minoren die goedkeuring behoeven. Wanneer de minor je goedkeuring behoeft, zal de status van de minor hier op [Aangevraagd] staan. Je kunt nu door middel van het zwarte pijltje de aangevraagde minor goedkeuren of afkeuren.

4. Hier zie je de afzonderlijke vakken die goedkeuring behoeven. Wanneer het vak nog moet worden goedgekeurd, zal de status op [Aangevraagd] staan. Je kunt nu door middel van het zwarte pijltje de aangevraagde minor goedkeuren of afkeuren.

Previous Article Hoe wordt een individuele examenregeling gemaakt?
Next Article Hoe wordt een diploma aanvraag gemaakt?