OSIRIS

Hoe wordt een examen doorgstuurd naar de Centrale Studentenadministratie?

Updated on

Nadat de onderwijs administratie een examen heeft vastgelegd bij een student, dienen de examens te worden doorgestuurd naar CSa. Met dit doorstuurproces worden ook de BRON-HO mutaties aangemaakt die worden verstuurd naar DUO. In deze instructie wordt beschreven hoe de examens worden doorgestuurd naar de CSa. Deze instructie is bedoeld voor medewerkers die zich bezig houden met examinering en diplomering.

Navigatie: Student > Examens en diploma > Verstuur examen mutaties

Om de examenmutaties te versturen naar CSa ga je als volgt te werk.

  1. ga naar menu "Verstuur examenmutaties (Groepsgewijs)
  2. selecteer m.b.v. het selectiefilter de juiste examendatum, of gebruik filters van de diploma aanvraag
  3. Selecteer in het rechter scherm de studenten waarvan het examen moet worden doorgestuurd
  4. klik op de actieknop "Verstuur examenmutaties"

Mutatieverslag

Mutatieverslag

OSIRIS geeft een mutatieverslag waarin wordt aangegeven welke examens succesvol zijn verzonden. Gebruik bij grote hoeveelheden eventueel de excel knop om het resultaat naar excel te exporteren, om daar een nadere analyse te kunnen doen.  Klik op de knop "OK" om het scherm te verlaten.

Previous Article Hoe wordt een examen bij een student geregistreerd?
Next Article Hoe wordt het diplomeringsproces opgezet?