OSIRIS

Hoe wordt het diplomeringsproces opgezet?

Updated on

Het diplomeringsproces is een geheel aan handelingen met als doel de student een examen met bijbehorend diploma te verstrekken. In deze instructie wordt beschreven hoe het proces is samengesteld uit de verschillende werkinstructies. eze instructie is bedoeld voor medewerkers die zich bezig houden met examinering en diplomering.

Stap 1: Diploma aanvraag

De diploma aanvraag wordt ofwel door de student in OSIRIS Student  aangemaakt, ofwel door de onderwijs adminuistratie aan de stdent gekoppeld, ofwel door signalering automatisch aan de student gekoppeld. In de werkinstructie is dit beschreven. De diploma aanvraag is het startpunt van het diplomeringsproces.

Styap 2: Studenten in groep vastleggen

Omdat tijdens het proces vaak verschillende handelingen voor dezelfde groep studenten moeten worden gedaan, is het raadzaam om van de kandidaten die een diploma aanvraag hebben gedaan een studentgroep te maken.

Stap 3: Stukken examncommissie gereed maken

Stap 3: Stukken examncommissie gereed maken

De groep studenten moet worden besproken door de examencommissie. De examencommissie dient daartoe verschillende stukken te hebben op basis waarvan zij kan beslissen of studenten geslaagd zijn. De volgende rapporten moeten worden uitgedraaid ter voorbereiding van de examencommissie. Deze stukken worden voorafgaand aan de vergadering aan de leden van de commuissie ter beschikking gesteld.

  1. Berekening Judicium
  2. Studievoortgangsoverziochten van de gehele groep
  3. Vergaderlijst examencommissie

Stap 4: Resultaat verwerken in diploma aanvraag

Nadat de vergadering van de examencommissie is geweest, moeten de resultaten worden verwerkt. Van de  studenten die NIET zijn geslaagd, moet bij de diploma aanvraag de status worden gewijzigd naar: "Afgekeurd door examencommissie". Deze status wordt in OSIRIS Student getoond. Eventueel kan in het opmerkingveld nog een nadere toelichting worden gegeven, ook die wordt in OSIRIS Student getoond.  

Stap 5: Examen registreren

Nadat de diploma aanvraag is goedgekeurd (Status geaccepteerd) wordt het examen geregistreerd. Dit gebeurt uiteraard alleen als de exanmencommissie heeft besloten dat de student geslaagd is. Wanneer het examen is geregistreerd, dan zal de status van de diploma aanvraag wijzigen in "Diploma behaald". Deze status wijziging vindt reeds plaats voordat het examen is verstuurd naar CSa.

Stap 6: Examenmutatie versturen naar CSa

Nadat het examen is geregistreerd, dient het te worden verzonden naar CSa. Bij deze verzending verandert het examen als het ware van status, en wordt het echt definitief. Er wodt ook een mutatie aangemaakt die naar DUO  wordt gezonden (via SL / BRON-HO).

Stap 7: afdrukken diploma en supplementen

Stap 7: afdrukken diploma en supplementen

Als laatste stap dienen de diplomastukken te worden afgedrukt. Voor het printen van de diploma stukken gaat je als volgt te werk.

  1. Een lijst met afgelegde examens van de groep geslaagden. Deze lijst wordt (hard copy) opgestuurd naar CSa ter verificatie van de verstuurde examens.
  2. Bul
  3. Diploma supplement
Previous Article Hoe wordt een examen doorgstuurd naar de Centrale Studentenadministratie?
Next Article Hoe kan ik een Sustainability aantekening op het diploma supplement maken?