OSIRIS

Hoe worden BSA eisen opgezet? (inclusief controleren)

Updated on

Doel: Kunnen uitbrengen van studieadviezen.

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor gebruikers die gerechtigd zijn om studieadviezen uit te brengen.

Ga naar: Student > Studieadvies > BSA

Ga naar: Student > Studieadvies > BSA
  1. Bij 'Punten eis', voer de je adviezen in, met een omschrijving van het advies, en de bijbehorende punten, vanaf welk aantal zo'n advies ingaat tot het aantal behaalde punten.
  2. Bij 'Tel op basis van', bepaal je of resultaten behaald binnen een examenprogramma meetellen, of deelresultaten wel of niet worden meegenomen in de berekening van het advies, of vrijstellingen wel of niet worden meegenomen in de berekening van het advies ook kan je instellen of het Propedeuse examen wel of niet wordt meegenomen in het uitbrengen van het advies.
  3. Belangrijk is wel, dat je het tijdvak opgeeft waarbinnen de resultaten behaald zijn, in de praktijk is het voor de september instroomstudenten, de begin en einddatum van het lopend collegejaar.
  4. Bij 'Tel alleen punten van de volgende cursussen', kan je de kwalitatieve eisen inrichten. Stel dat één of meer modules verplicht behaald moeten zijn, dan kan je dat hier opgeven.
  5. Dit is ook mogelijk in het tabblad 'Extra eisen per advies', of 'Eisen per examenonderdeel'. Houdt er wel rekening mee dat je alleen kwalitatieve eisen kan inrichten wanneer je bij 'Tel op basis van', het Examenprogramma op 'Ja' hebt staan.

Als je de datumvelden leeg laat, wordt automatisch het huidige collegejaar meegenomen als selectie. Let er dus goed op, met name bij de aangehouden adviezen, dat de getoonde data het tijdvak reflecteren waarbinnen de student de resultaten behaald moeten hebben.

Previous Article Hoe wordt het BSA voor een nieuw studiejaar opgezet?
Next Article Hoe worden instroomsoorten bij studenten vastgelegd?