OSIRIS

Hoe worden verschillende adviestypen (adviesmomenten) voor het BSA ingericht?

Updated on

Doel: In deze step worden de verschillende adviestypen (adviesmomenten) vastgelegd met de daarbij behorende adviezen. Er is altijd minimaal sprake van het adviestype 'EIND'. Dit is per definitie het advies dat OSIRIS gebruikt om het definitieve eindadvies vast te leggen en op basis waarvan OSIRIS beslist of een student zich wel (positief of aangehouden) of niet (negatief) kan inschrijven voor het volgende collegejaar bij de opleiding. Daarnaast kunnen naar wens meerdere (tussen) adviezen zoals 'VOORLOPIG' of 'WAARSCHUWING' gedefinieerd en uitgebracht worden.

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor functioneel beheerders die gerechtigd zijn om studieadviezen in te richten, controleren en uit te brengen.

Ga naar: Beheer > Referentietabellen > Studievolg > BSA adviestypes

Voordat je een adviestype kunt registreren bij het uit te brengen advies, moet het adviestype in de referentietabellen zijn vastgeled. Dit doet functioneel beheer via Beheer > Referentietabellen > Studievolg > BSA types.

Ga naar Student > Studieadvies > BSA

  1. Ga naar Advies toevoegen (zie step: Hoe worden BSA eisen opgezet?)
  2. Ga naar veld Adviestype
  3. Kies uit lijst met waarden, een adviestype
Previous Article Hoe worden instroomsoorten bij studenten vastgelegd?
Next Article Hoe worden BSA eisen gekopieerd? (binnen jaar en naar volgend jaar)