OSIRIS

Hoe kunnen BSA gegevens bij een student worden ingezien? (individueel en groepsgewijs)

Updated on

Doel: Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het noodzakelijk is om van een student een overzicht te hebben welke adviezen aan hem verstrekt zijn. Deze instructie laat zien waar je dat in OSIRIS Basis kunt doen.

Voor wie: Decanen van student support, studieloopbaanbegeleiders, leden van de examencommissie.

Individueel: Ga naar Student > Zoek student

Ga naar Student > Zoek student (individueel)

Ga naar Student, en zoek de student op

1. Ga naar de studentgegevens en ga naar Studieadvies

2. Ga naar de Uitgebrachte adviezen

Groepsgewijs: Ga naar Student > Rapporten

Ga naar Student > Rapporten (groepsgewijs)

Kies voor "Studentenlijst (Bindend studieadvies" of "Studentenlijst (Collectief advies". In dit rapport wordt per student het advies afgedrukt. Wanneer er sprake is van een correctie wordt dit expliciet vermeld. Wanneer de controle is uitgevoerd en alle vastgestelde adviezen blijken correct te zijn geregistreerd dienen de lijsten te worden ondertekend door de examencommissie en gearchiveerd door de administratie.

Previous Article Hoe wordt het BSA aan studenten uitgebracht?
Next Article Hoe wordt een correctie op het berekende BSA gemaakt?