OSIRIS

Hoe wordt het BSA aan studenten uitgebracht?

Updated on

Doel: Op basis van de opgegeven eisen wordt er een advies uitgebracht voor de studenten die aan het adviestype (VOORL of EIND) zijn gekoppeld (op basis van aanvangsjaar en instroom). Deze actie kan worden aangeroepen vanuit het zoekscherm met de adviestypes of vanuit het scherm Advies.

Voor wie: Voor gebruikers die adviezen inrichten, controleren en uitbrengen.

Selecteer de opleiding, jaar en adviestype (menu 2.5)

  • Selecteer een of meerdere opleidingen, het betreffende collegejaar en het adviestype.
  • Klik op Zoeken.

Groepsgewijs: Ga naar Student > Studieadvies > BSA (menu 2.5.01)

  1. Selecteer de adviestypes die uitgebracht moeten worden.
  2. Klik op Actie: Uitbrengen advies.
  3. Bij de eerste keer uitbrengen van het advies staat de bovenste parameter op Nee. In een latere fase kan het advies eventueel opnieuw gedraaid worden, waarbij de parameter op Ja gezet kan worden als alle adviezen die reeds zijn vastgesteld moeten worden gecorrigeerd. Als alleen concept adviezen opnieuw moeten worden berekend en reeds vatgstelde adviezen niet mogen worden overschreven, dan zet je de parameter op Nee.
  4. Klik voor het reguliere advies op September instroom. Klik voor het advies aan de Aangehouden studenten op Aangehouden studenten.
  5. Klik op Uitbrengen.

Het advies kan ook vanuit het zoekscherm 2.5 worden uitgebracht.

Previous Article Hoe worden BSA cohorten gemaakt en beheerd? (Aanvangsjaar BSA wijzigen)
Next Article Hoe kunnen BSA gegevens bij een student worden ingezien? (individueel en groepsgewijs)