OSIRIS

Hoe wordt het collectief advies ingericht? (MOMI)

Updated on

Doel: Via de module Collectief advies kunnen er voorwaarden worden opgegeven op basis er een collectieve advies berekend kan worden voor een groep studenten. Het menu Collectief advies bestaat uit Eisen en Studenten. Zowel Eisen als Studenten is een detailniveau welke een eigen subscherm heeft binnen het scherm Collectief advies.

Voor wie: De gegevens van een collectief advies zijn (afhankelijk van de aan de gebruiker gekoppelde rechten voor de verschillende (sub)schermen alleen toegankelijk voor de medewerkers die gekoppeld zijn aan de opleiding van het collectieve advies. Alleen de opleidingen van de faculteit van inloggen wordt getoond. Faculteitsoverstijgend inloggen is niet mogelijk voor deze module.

Bij de collectieve adviezen worden alleen de studenten getoond die gekoppeld zijn aan de opleiding van het collectieve advies.

Ga naar Student > Studieadvies > Collectief advies

Ga naar Student > Studieadvies > Collectief advies

Maak met "+" teken een rij aan, richt het collectieve advies in.

Eisen - collectief advies

Eisen - collectief advies

Voer hier de eisen in voor het colletieve advies.

Studenten - collectief advies

Studenten - collectief advies

Voeg hier de studentengroep toe aan wie je het collectieve advies wilt uitbrengen.

Previous Article Hoe worden BSA brieven aan studenten verzonden?
Next Article Hoe wordt het collectief advies voor een student uitgebracht?