OSIRIS

Hoe wordt het collectief advies voor een student uitgebracht?

Updated on

Doel: Via de module Collectief advies kunnen er voorwaarden worden opgegeven op basis er een collectieve advies berekend kan worden voor een groep studenten. Het menu Collectief advies bestaat uit Eisen en Studenten. Zowel Eisen als Studenten is een detailniveau welke een eigen subscherm heeft binnen het scherm Collectief advies.

Voor wie: De gegevens van een collectief advies zijn (afhankelijk van de aan de gebruiker gekoppelde rechten voor de verschillende (sub)schermen alleen toegankelijk voor de medewerkers die gekoppeld zijn aan de opleiding van het collectieve advies. Alleen de opleidingen van de faculteit van inloggen wordt getoond. Faculteitsoverstijgend inloggen is niet mogelijk voor deze module.

Bij de collectieve adviezen worden alleen de studenten getoond die gekoppeld zijn aan de opleiding van het collectieve advies.

Ga naar Student > Studieadvies > Collectief advies

Ga naar Student > Studieadvies > Collectief advies

1. Richt de adviezen/criteria voor het collectief advies in

2. Richt de eisen in voor het collectief advies

3. Koppel de studenten aan wie je het collectief advies wilt uitbrengen

4. Het collectief advies heeft nu de status van "concept"

5. Kies voor acties Vaststellen

6. Als je naar "studenten" gaat zie je het uitgebrachte collectieve advies per student

Previous Article Hoe wordt het collectief advies ingericht? (MOMI)
Next Article Hoe kan het collectief advies van een student worden geraadpleegd?