OSIRIS

Hoe wordt een bestaande contract student ingeschreven? (individueel)

Updated on

Doel: Het inschrijven van een contract student niet CROHO kan op verschillende manieren, soms afhankelijk van de voorafgaande studieloopbaan van een student. Een bestaande contract student komt terug bij de instelling bijv. voor nascholing na afronding van een CROHO opleiding, vervolgens kan er een schrijfregel van een contract opleiding individueel worden toegevoegd.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die de inschrijvingen van een contract opleiding beheren. Afhankelijk van de inrichting van de instelling en de bijbehorende autorisatie kan dit varieren van een medewerker van een contract opleiding tot een afdeling centrale inschrijving.

Ga naar: Student > Student > Studentgegevens > Inschrijven niet CROHO > inschrijvingen

Ga naar: Student > Student > Studentgegevens > Inschrijven niet CROHO > inschrijvingen

In het geval dat de contract student al bekend is bij de instelling, kun je voor de contract student bij "inschrijvingen niet CROHO" een inschrijfregel toevoegen. Indien een contract student tijdens voorafgaand collegejaar ingeschreven stond, kan op deze manier ook een individuele herinschrijving ingevoerd worden.

  1. Klik op het groene + om een rij toe te voegen, Vul de rij met de betreffende contract opleiding, collegejaar, voltijd/ deeltijd, examentype, ingangsdatum en afloopdatum.
  2. Kies onder acties: 'schrijf in voor opleiding', de inschrijving zal wijzigen van actiefcode 0 naar 4.
  3. Klik op Opslaan.

LET OP: met name bij studenten die eerder reeds ingeschreven stonden bij de Radboud Universiteit, is het van groot belang dat het externe e-mailadres wordt geregistreerd / geüpdate i.v.m. het sturen van bijv. een account-activeringsmail. Het registreren van het extern- e-mailadres kan pas als de student een eigen student is. Dat wordt de student op het moment van inschrijving. Om vervolgens het e-mailadres te kunnen aanpassen moet je éérst het scherm verlaten en de student opnieuw opzoeken, omdat op dát moment wordt geconstateerd dat het om een 'eigen student' gaat, en dán pas het e-mailadres aangepast kan worden.

Previous Article Hoe wordt een nieuwe contract student ingeschreven?
Next Article Hoe wordt een contract student (her) ingeschreven? (groepsgewijs)