OSIRIS

Hoe kan een factuur voor een contractstudent worden opgemaakt?

Updated on

Doel: Het aanmaken van een factuur voor een contract student (niet CROHO) kan onderdeel uitmaken van het inschrijfproces aan een contractopleiding, de student heeft dan na betaling en na terugkoppeling vanuit het financiele systeem een actiefcode 4. Het is ook mogelijk om de factuur los te koppelen van het inschrijfproces,

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die de inschrijvingen of de financiën van een contract opleiding beheren. Afhankelijk van de inrichting van de instelling kan dit varieren van een medewerker van een contract opleiding tot een afdeling centrale inschrijving.

Ga naar: Student > Inschrijven niet CROHO > Facturen

Ga naar: Student > Inschrijven niet CROHO > Facturen

Klik op het plusje om een factuur aan te maken

Factuur aanmaken

Factuur aanmaken
  1. Vul minimaal de verplichte velden van de factuur. Betaalwijze kan verschillend ingericht, meestal is er een aanduiding van automatische incasso, garantstelling of verzending factuur. In bovenstaand plaatje heet de laatste optie "betaling ineens"
  2. het blokje  "schrijf in voor de opleiding" vul je alleen in als je wilt dat de inschrijving aan de opleiding gekoppeld wordt aan de betaling van de factuur.
  3. Kies een (wederkerig) artikel, pas eventueel het bedrag aan.
  4. opslaan en naar het volgende onderliggende tabblad voor de termijnen (zie stap termijnen) en studenten aan wie deze factuur wilt verzenden.(zie stap studenten)
  5. Kies als alle details zijn ingevuld voor een actie: controleer, verzend of afdrukken

Termijnen

Termijnen

in bovenstaand voorbeeld is er 1 termijn bepaald voor de verzending van de factuur voor het volledige bedrag.

Studenten

Studenten

In bovenstaand tabbad zijn 9 studenten geselecteerd die de factuur gaan ontvangen. In het geval van een automatische incasso zal OSIRIS bij controle een foutmelding geven omdat bij deze studenten het rekeningnummer niet is ingevuld. In dit scherm kan eventueel ook ingevuld worden dat een werkgever de factuur betaald. Hiervoor dient de tabel werkgevers te zijn ingevuld en de werkgever dient gekoppeld te zijn aan de contractstudent.

Previous Article Hoe wordt een contract student (her) ingeschreven? (groepsgewijs)
Next Article Hoe kan debiteuren informatie van een contract student worden opgevraagd?