OSIRIS

Hoe wordt een SVO rapport opgevraagd?

Updated on

Doel: Een studievoortgangsoverzicht (SVO) is een directe weergave van het examenprogramma van de student, alle examenonderdelen en onderliggende cursussen op basis waarvan de student zijn studie volgt en uiteindelijk een diploma ontvangt.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor administratieve medewerkers, die studievoortgangsoverzichten maken.

Ga naar: Student > Rapporten > Voortgang > Studievoortgangsoverzicht

Ga naar: Student > Rapporten > Voortgang > Studievoortgangsoverzicht

Selecteer student(en), parameters en kies opties

Selecteer student(en), parameters en kies opties
  1. selecteer voor 1 SVO gericht met een studentnummer of naam
  2. selecteer voor meerdere SVO's tegelijk bijv. een groep studenten
  3. een aantal parameters staan standaard ingesteld, op ja of nee, al naar gelang de behoefte van de gebruiker kunnen meer of minder details getoond worden zoals categorie, onderwerp en toetsen.
  4. Kies uit de beschikbare opties, met of zonder voorblad en sorteervolgorde zoals gewenst.

Ga naar: Student > Studentgegevens > Rapporten > Studentvoortgangsoverzicht

Ga naar: Student > Studentgegevens > Rapporten > Studentvoortgangsoverzicht

In het detailscherm studentgegevens is in de linker kolom ook een tab naar Rapporten. Hiervandaan wordt het studentnummer onthouden en op het volgende selectiescherm getoond, de selectie en SVO parameters zijn zoals in stap 2 beschreven.

Previous Article Intrekken aanmelding contract onderwijs
Next Article Hoe wordt een groslijst gemaakt?