OSIRIS

Hoe wordt een vergaderlijst voor de examencommissie gemaakt?

Updated on

Doel: De vergaderlijst examencommissie kan de beslissing ondersteunen om een diploma toe te kennen aan studenten, die alle studieonderdelen van het examenprogramma hebben behaald. Ter voorbereiding op de examencommissievergadering kan met een (standaard) selectie gezocht worden naar studenten die geslaagd zijn.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor administratieve medewerkers of medewerkers van een ambtelijk secretariaat, die vergaderlijsten maken.

Ga naar: Student > Rapporten > Voortgang > Vergaderlijst examencommissie

Ga naar: Student > Rapporten > Voortgang > Vergaderlijst examencommissie

Voor het zoeken naar geslaagde studenten, dienen natuurlijk alle studieonderdelen op de studievoortgangsoverzichten van studenten correct te zijn ingevoerd.

Selecteer studenten en opties

Selecteer studenten en opties
  1. Selecteer de studenten van een bepaalde opleiding, die voldoen aan bepaalde voorwaarden om een diploma te krijgen.
  2. Kies uit de beschikbare opties voor dit rapport, zoals sorteervolgorde of uitvoerformat.

Dit is een voorbeeld van een vergaderlijst examencommissie, de meeste informatie spreekt voor zich, er zijn enkele bijzonderheden:

  1. de minor, die in het examenprogramma is goedgekeurd, wordt schuingedrukt getoond en maakt onderdeel uit van het bachelor examen.
  2. behaalde punten binnen het examenprogramma kunnen een indicatie zijn voor een behaald diploma
  3. behaalde punten buiten programma kunnen duiden op niet correct vervangen cursussen of extracurriculaire studieonderdelen
  4. De vergaderlijst geeft weer of de student voldaan heeft aan alle onderliggende examenonderdelen met ja of nee.
  5. datum laatst behaalde resultaat

NB voorgesteld judicium wordt getoond indien de judiciumvoorwaarden (voor bijv. cum laude) zijn opgenomen in het examenprogramma.

Previous Article Hoe wordt een groslijst gemaakt?
Next Article Hoe wordt een DiplomaSupplement gemaakt?