OSIRIS

Hoe wordt een DiplomaSupplement gemaakt?

Updated on

Doel: Een Internationaal Diploma Supplement wordt meegeleverd bij een bachelor diploma, met daarop alle studieonderdelen, waar de student aan heeft voldaan.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor administratieve medewerkers of medewerkers van een ambtelijk secretariaat, die Internationale Diploma Supplementen maken.

Ga naar: Student > Rapporten > Examens en diploma's > diplomasupplement bachelor of diplomasupplement master

Ga naar: Student > Rapporten > Examens en diploma's > diplomasupplement bachelor
  1. Selecteer een of een groep studenten waarvoor je het Internationale Diploma Supplement wilt afdrukken.
  2. Voer het rapport uit met de standaard-instellingen, dus bestandsformaat in 'PDF' en Splitsen op 'nee'

Controleer of de layout van de gegenereerde PDF goed is en de gegevens juist zijn.
Als de dipsups goed zijn kan het rapport opnieuw uitgevoerd worden, ditmaal met de instelling splitsen op 'Ja'. Met deze instelling worden de dipsups automatisch bij de student opgeslagen. Is het dipsup niet helemaal correct dan kan deze nog handmatig gewijzigd worden, hiervoor is een aparte instructie beschikbaar : handmatig-wijzigen-van-een-diplomasupplement

3.     De volgende melding verschijnt na 'Uitvoeren' :

De bestandsnamen, opgebouwd uit rapportnaam_versie_studentnummer_opleiding_ uitvoerdatum, van de afzonderlijke dipsups worden in dit scherm getoond.
Kies voor 'Opslaan'

Er verschijnt een notificatie wanneer de actie is afgerond.
De opgeslagen documenten zijn vanaf dat moment te bekijken in scherm 2.1.09 (per student) en in  scherm 2.2.40 waar je kunt zoeken in alle opgeslagen documenten.

Vanaf 2019 moet de BAMA tekst definitief zijn om op het diplomasupplement te verschijnen. Wanneer de tekst dus niet op het supplement verschijnt is de mogelijke oorzaak dus het feit dat de tekst niet is vastgesteld.

Previous Article Hoe wordt een vergaderlijst voor de examencommissie gemaakt?
Next Article Hoe wordt een presentielijst gemaakt? (met en zonder foto)