OSIRIS

Hoe wordt een getuigschrift gemaakt? (inclusief beschrijving blokkade)

Updated on

Doel: Een getuigschrift is een algemene benaming voor propedeutisch getuigschrift,bachelor of master diploma etc. Het getuigschrift wordt uitgereikt aan een student, indien deze aan alle studieverplichtingen heeft voldaan.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor administratieve medewerkers of medewerkers van een ambtelijk secretariaat, die getuigschriften maken.

Ga naar: Student > Rapporten > Examens en diploma's > Bul

Ga naar: Student > Rapporten > Examens en diploma's > Bul
  1. Selecteer een studentgroep met afstudeerders
  2. standaard selectie in dit scherm is dat de "Blokkade inschrijven"  leeg moet zijn (zie onderstaande step voor meer uitleg)
  3. examentype waarvoor je een getuigschrift - BUL- diploma maakt
  4. kies de juiste template in de taalkeuze van de student of bijv. voor de afstudeerrichting of specialisatie. Deze keuze van templates is afhankelijk van de inrichting bij jouw onderwijsinstelling.

Blokkade inschrijven

Blokkade inschrijven

Het is mogelijk om een Blokkade Inschrijven op te nemen bij de student, dit kan een indicatie zijn van achterstalige betaling van collegegeld.

Previous Article Hoe wordt een presentielijst gemaakt? (met en zonder foto)
Next Article Hoe wordt een voorlopige afstudeerverklaring gemaakt?