OSIRIS

Hoe wordt een cursus geconsolideerd en vastgesteld?

Updated on

Doel: Cursussen hebben een status. De status bepaald wat de fase van de cusrus is. Bij creatie wordt de status Concept. Daarna kan de cursus worden geconsolideerd en tot slot vastgesteld. De verschillende statussen hebben gevolg voor de mogelijkheid om gegevens tge kunnen wijzigen. Alleen op een definitieve cursus kunnen studenten via OSIRIS Student inschrijven, en kunnen resultaten worden vastgelegd.

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die cursussen mogen aanmaken en muteren.

Ga naar: > Onderwijs > Cursus > Aanbod

Ga naar: > Onderwijs > Cursus > Aanbod

Om cursussen die geconsolideerd of vastgesteld (status = "Definitief") moeten worden, ga je als volgt te werk

  1. Zoek de cursussen door zoekcriteria op te geven. Zoek bijvoorbeeld op de status "Concept" in het veld "Status"
  2. Klik op de knop "Zoeken"
  3. Selecteer de cursussen die geconsolideerd moeten worden. Let op om een cursuys vast te stellen moet deze eerst geconsolodeerd worden. Het is dus niet mogelijk om een Concept cursus direct vast te stellen.
  4. Klik op de actie knop

Consolideren en vast stellen

Consolideren en vast stellen

Om de cursus te cosolideren of vast te stellen kies je de optie iuit het actiemenu. Indien de actie is geslaagd wordt dat vermeld in de statusbalk aan de groene balk aan de bovenzijde van het scherm.

Previous Article Hoe werkt de aanmelding voor verschillende werkvormgroepen in OSIRIS Student?
Next Article Hoe kan een reeds vastgestelde cursus worden gewijzigd?